Komerční banka: predikce výsledků hospodaření za 2Q2012

27.07.2012 8:53:01

Komerční banka by měla v 2Q2012 dosáhnout nejlepšího kvartálního pokrizového výsledku. Naše projekce ukazuje na čistý zisk 3,77 mld. CZK, což by představovalo téměř 80% y/y nárůst. Čísla jsou nicméně ovlivněna mnoha jednorázovými položkami a tedy jen těžko srovnatelná.

Očekáváme, že KB oznámí výnosy za 2Q2012 ve výši mírně přes 8,6 mld. CZK. Banka již v květnu oznámila, že prodala svůj 13% podíl v ČMZRB za 890 mil. CZK. Dopad této transakce do zisku z finančních operací by měl být kolem 830 mil. CZK. Tento pozitivní vliv bude zřejmě kompenzován ztrátou z prodeje zbývajících řeckých a portugalských vládních bondů, kterých měla KB k 31.3.2012 v AfS portfoliu 0,6 mld. CZK. Ztrátu očekáváme kolem 350 mil. CZK.

Čistý úrokový výnos očekáváme o 0,6% y/y výše díky nárůstu objemu úvěrů (v modelu pracujeme s 3,5% y/y nárůstem úvěrů vs. guidance KB 3-5%) - vyššímu růstu NII bude bránit pokračující negativní tlak na úrokové marže. U poplatků a provizí očekáváme i v tomto kvartále kromě tržních tlaků také negativní vliv zrychlené amortizace nákladů na akvizice klientů PF (65 mil. CZK).

Provozní náklady očekáváme téměř na stejné úrovni jako ve stejném období loňského roku, což by bylo in-line s celoroční guidance jen mírného růstu OPEX. Náklady rizika predikujeme na podobné úrovni jako v 1Q, což by indikovalo sice 70% y/y pokles, který je však ovlivněn loňským odpisem řeckých bondů ve výši 1,66 mld. CZK. V modelu pracujeme s mírně rostoucím podílem NPL u spotřebitelských úvěrů a naopak stále ještě zlepšující se situací v korporátním segmentu.

Na finančním výsledku už nebude patrný negativní vliv prodeje části bondů z portfolia PF, jako tomu bylo v předchozích kvartálech (KB prodala všechny bondy již v 1Q). Zisk před zdaněním tak predikujeme na úrovni 4,44 mld. CZK a čistý zisk 3,84 mld. CZK resp. 3,77 mld. CZK po odečtení podílů připadajících minoritním akcionářům.

Shrnuto: očekáváme velmi solidní čísla za 2Q2012, která by měla potvrdit, že KB je na cestě k rekordnímu celoročnímu zisku. Investoři by měli sledovat především trendy u vývoje úvěrů, úrokových marží a výnosů z poplatků. Důležitým signálem bude také to, zda se managementu KB bude dařit držet OPEX pod kontrolou tak, aby svým růstem nepřevýšil růst očištěných provozních výnosů.

Celá predikce výsledků KB za 2Q2012 ke stažení zde. zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář