Komerční banka: flash analýza výsledků za 1Q2011

05.05.2011 10:59:21

Komerční banka dnes oznámila výsledky hospodaření za 1Q2011. Banka dosáhla zisku 3,38 mld. CZK, což je prakticky v souladu s naší projekcí (3,35 mld. CZK), nicméně mírně pod odhadem trhu (3,44 mld. CZK). Nižší než očekávané byly především provozní výnosy, které dosáhly 7,97 mld. CZK vs. tržní očekávání 8,29 mld. CZK. Poměrně solidní byl vývoj čistého úrokového výnosu, určitým zklamáním jsou nicméně ostatní dvě položky výnosů – příjmy z poplatků a výnosy z obchodování. U poplatků (1,87 mld. CZK vs. naše oček. 2,03 mld. CZK) nás zklamaly především nízké výnosy z transakcí, u nichž KB uvádí rostoucí konkurenční (cenové) tlaky. U výnosů z obchodování se negativně projevila nižší volatilita trhu ve výnosu z FX operací. Je také nutné upozornit na změnu v reportování položek čistý výnos z poplatků a provizí (NFC), výnosy za obchodování a všeobecné administrativní náklady (viz dále).

Pozitivně naopak překvapily provozní náklady, které jsme čekali cca o 150 mil. CZK vyšší. Díky tomu udržela KB poměr provozních nákladů k výnosům (CIR) na stále více než solidní úrovni 39,5%. Výrazný je také (v pozitivním smyslu) rozdíl mezi očekávanými náklady rizika a skutečností. Je nicméně dobré vidět, že pokles nákladů rizika o 42% y/y je ovlivněn také jednou významnou položkou (165 mil. CZK), bez ní by náklady rizika byly na úrovni našeho odhadu. Zisk před zdaněním tak nakonec dosáhl 4,11 mld. CZK, lehce nad naší projekcí 4,07 mld. CZK.

Zveřejněné výsledky KB podle nás ukazují, že banka je na dobré cestě dosáhnout na námi očekávaný cca 3% růst čistého zisku za celý rok 2011. Na druhou stranu banka čelí několika nepříznivým faktorům, jako je stagnující úvěrový trh, rostoucí tlak na čistou úrokovou marži (především ze strany marže depozit) a možný slabší vývoj v oblasti výnosů z obchodování (především pro klienty). V prostředí téměř nevyhnutelného růstu provozních nákladů vidíme jako klíčové, aby se banka dokázala s výše uvedenými faktory vypořádat a postupně během roku došlo k oživení provozních výnosů. To je o to důležitější, že náklady rizika jsou již blízko předkrizovým úrovním a vzhledem k tomu, že tyto náklady rizika byly v druhé polovině loňského roku již poměrně nízké, nelze v tomto období již počítat s tak výrazným pozitivním dopadem snižujících se nákladů rizika, jako tomu bylo v několika posledních kvartálech.

Celá flash analýza výsledků Komerční banky ke stažení zde. zde. (138,76 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář