Komerční banka: flash analýza výsledků hospodaření za 2Q2012

02.08.2012 6:21:46

Komerční banka dosáhla ve 2Q2012 rekordního kvartálního zisku přes 4,1 mld. CZK. Překonala jím jak tržní konsensus (3,66 mld. CZK), tak i naši o něco optimističtější projekci (3,77 mld. CZK). Jak jsme psali již v predikci výsledků, kvartál byl ovlivněn několika podstatnými jednorázovými položkami, především ziskem z prodeje podílu v ČMZRB, takže meziroční či mezikvartální srovnání nemá příliš vysokou vypovídací schopnost. Při hodnocení výsledků je nutné podívat se na několik detailů, které nám osvětlí aktuální trendy jak ve výnosech, tak i v nákladech.

Ve výnosech není obrázek nijak extra povzbudivý. Čísla, která reportovala KB, potvrzují pokračující tlak na úrokové marže i výnosy z poplatků a provizí. V praxi to znamená, že pro celý letošní rok lze očekávat nulový nebo jen velmi těsně plusový meziroční růst čistých výnosů (po očištění o mimořádné položky). A to i přesto, že úvěrové portfolio KB zatím roste nad očekávání dobře (v 2Q +8% y/y) a zřejmě se celoroční růst přiblíží horní hranici rozpětí, které KB indikovala dříve jako guidance (tzn. 3-5% y/y nárůst).

Při absenci růstu výnosů je pozitivní, že KB dokáže eliminovat také růst provozních nákladů (OPEX) - ty v 2Q2012 poklesly meziročně o 2,4% a pro celý rok očekáváme stejnou úroveň jako v roce 2011. To znamená, že poměr nákladů k výnosům by letos KB měla udržet na solidní úrovni blízko 40%. Ještě důležitější pro celoroční zisk je to, že KB zažívá příznivější vývoj nákladů rizika, než jsme očekávali, a než predikoval sám management KB ještě po 1Q2012. Zdá se být téměř jasné, že celoroční náklady rizika budou pod 60 základními body a dost možná i výrazněji, díky vysokým částkám rozpuštěných opravných položek u několika velkých úvěrů.

Nízké náklady rizika jsou asi nejpozitivnější zprávou, kterou nám výsledky KB ukázaly. Celoroční čistý zisk směřuje podle naší aktualizované projekce někam k 14 mld. CZK místo původně očekávaných 13,5 mld. CZK. A vzhledem k tomu, že kapitálová přiměřenost KB je poměrně jasně nad jejím vlastním střednědobým cílem, očekáváme dividendu v příštím roce u horní hranice indikovaného výplatního poměru. To dává předpoklad dividendy na úrovni kolem 250 CZK/akcii.

Celkově tak hodnotíme výsledky KB mírně pozitivně a reakci trhu považujeme za přiměřenou.

Celou flash analýzu výsledků naleznete zde. zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář