Komerční banka: flash analýza výsledků hospodaření za 1Q2012

04.05.2012 6:34:49

Komerční banka dnes představila vyšší než očekávaný čistý zisk a to především zásluhou nižších provozních nákladů a nákladů rizika, než jsme očekávali. Vyšší byly i provozní výnosy, kde ovšem za pozitivní překvapení lze považovat jen čistý úrokový výnos (vs. naše projekce, vůči tržnímu konsensu to bylo naopak zklamání). Hlavní rozdíl oproti naší projekci se skrývá ve výnosu z obchodování, který více než jsme očekávali pozitivně ovlivnil zisk z prodeje dluhopisů v rámci snižovaní durace portfolia penzijního fondu (což souvisí s nastávající penzijní reformou, viz dále). Ten však nemá prakticky žádný dopad na hospodářský výsledek, viz dále. Výnosy z poplatků a provizí dopadly téměř na chlup na úrovni naší projekce.

Výsledky tedy nad očekáváním, nicméně podívejme se na ně optikou udržitelnosti pro zbytek roku 2012 (a dále). Provozní náklady byly nízké především na úrovni všeobecných administrativních nákladů (GAE). Z nich potom KB evidentně našla úspory opět v nákladech na IT a ani marketingové výdaje se zatím nikterak významně nezvýšily. Je zřejmé, že podobně jako v 1Q2011, i tentokrát je třeba počítat s tím, že OPEX v příštích kvartálech bude vyšší, i když plánovaná redukce počtu zaměstnanců o 2% y/y by měla zajistit nižší OPEX než jsme původně projektovali. Na straně výnosů jsou evidentní pokračující negativní trendy u poplatků z transakcí (vliv silně konkurenčního prostředí s příchodem nových bank na trh v ČR), tedy u nejdůležitější poplatkové kategorie. Je zřejmé, že tady letos musíme očekávat meziroční pokles. A úrokové výnosy? Při jen volně rostoucím úvěrovém portfoliu a pokračujícím tlaku na úrokové marže bude úspěchem alespoň mírný růst NII v letošním roce.

Shrnuto: výsledky KB sice byly lepší než očekávané, nicméně na výhledech vývoje hlavních provozních kategorií toho mnoho nezměnily - náš oceňovací model ukazuje jen lehce vyšší provozní zisk 2012, než jsme měli započítán v modelu před zveřejněním výsledků.

KB kromě výsledků včera oznámila, že prodává svůj 13% podíl v ČMZRB (jako důsledek tlaku EK na změnu akcionářské struktury ČMZRB). Prodejní cena byla stanovena na 889,6 mil. CZK, očekáváme ve 2Q2012 zaúčtování zisku z prodeje ve výši cca 290 mil. CZK před zdaněním. I díky tomuto výnosu je KB podle nás na dobré cestě letos dosáhnout historicky nejvyššího čistého zisku a investorům z něj vyplatit dividendu přes 200 CZK/akcii.

Kompletní flash analýza výsledků Komerční banky ke stažení zde. zde. (594,61 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář