GM: Predikce výsledků hospodaření za 4Q 2014

03.02.2015 15:54:57

Objem prodejů za uplynulý rok již GM zveřejnil. Došlo k jejich růstu o 2 % y/y na 9,9 mil. vozů, čímž byl ustanoven nový historický rekord firmy. Nejsilněji se na tom podílel čínsky trh s 12% y/y růstem na 3,5 mil. vozů. Následovala Severní Amerika, kde GM navýšil prodeje o 6 % y/y na 3,4 mil. vozů. Za samotný 4Q se růst prodejů na všech hlavních trzích ještě umocnil (Severní Amerika +8,8 % y/y, Čína +13,1 % y/y). Pozitivním faktorem je bezesporu také to, že růst GM byl silnější oproti růstu celého odvětví, z čehož vyplývá, že došlo k posílení tržního podílu firmy. Například v Číně zaujímá GM již 15,2 % tamního trhu, přičemž v 4Q13 to bylo pouze 14,4 %. 

Prodejní úspěchy však nemusí automaticky znamenat i příznivé hospodářské výsledky. Razantní nárůst prodejů byl totiž zčásti vykoupen navýšením nákladů formou různých promo akcí, které se jen za Severní Ameriku zvýšily o 15 % y/y, kdežto v rámci celého odvětví se tyto pobídky naopak o 2 % y/y snížily. Velkou otázkou tak zůstává vývoj marží, které by měly dle tržního konsensu vzrůst až na 9 % v případě EBITDA a 4,6 % v případě EBIT. Za očekávaným růstem by měl stát vliv příznivého prodejního mixu, který by měl více než kompenzovat negativa spojená s navýšením prodejních incentiv.

Ve výhledu by měl management uvést, jakou výkonnost očekává na svých klíčových trzích spolu s odhadovaným vývojem hlavních hospodářských ukazatelů. Předpokládáme, že prodeje za 2015 díky silné pozici na trhu v Číně a Severní Americe opět vzrostou a spolu s nimi i výnosy a zisky firmy. Mělo by dojít také k potvrzení rostoucí ziskovosti vzhledem k většímu zastoupení dražších vozů na prodejích GM.

Mezi další velká témata bude patřit zhodnocení vlivu posilujícího dolaru na hospodaření firmy a také pokroky v programu úspor, které by v případě citelnějšího posunu mohly vést až ke zvýšení kreditního ratingu.

Kompletní predikce ke stažení zde. zde. (418,46 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář