GM: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q 2014

05.02.2015 7:34:00

General Motors reportoval za 4Q hospodářské výsledky, které prakticky na všech významných úrovních překonaly tržní očekávání. Již na celkových výnosech je vidět mírně lepší než odhadovanou hodnotu, nicméně v meziročním srovnání se jedná o 2,1 % pokles.

Objem prodejů přitom za uplynulý kvartál vzrostl, a sice o 4 % y/y na 2,6 mil. vozů. Nejsilnější výkonnost předvedl trh v Severní Americe a Číně, což jsou zároveň dva pro GM dva nejvýznamnější regiony. Velmi zajímavý vývoj je k vidění na ziskových maržích, které se firmě podařilo navýšit již druhý kvartál za sebou.

Příčinou růstu marží je zejména navýšení prodejních cen vozů GM a také větší zastoupení dražších pickupů a SUV v prodejním mixu firmy. Zejména na trhu v USA je citelná rostoucí poptávka po těchto vozech a to hlavně díky rostoucímu disponibilnímu přijmu zdejších spotřebitelů. Podporou je také klesající cena pohonných hmot, která zatraktivnila vozy s vyššími provozními náklady.

EBITDA a zejména pak EBIT tak již překvapil výrazněji. Provozní zisk zaznamenal vysoký mezikvartální a také meziroční nárůst, a to díky poklesu nákladů spojených s nuceným svoláváním vozů k opravě. Z geografického hlediska byla drtivá většina EBIT čerpána na trhu Severní Ameriky, konkrétně 2,2 mld. USD z celkových 2,4 mld. USD. Ztráta byla znovu zaznamenána na evropském trhu, a to 0,4 mld. USD. Zámořské trhy, kam spadá Asie, Střední Východ či Afrika přidaly k celkovému EBIT 0,1 mld. USD, tedy stejně jako trh v Jižní Americe.

Zlepšená ziskovost se promítla i na dosažené úrovni volné hotovosti firmy. Za 4Q byl objem této položky na 3,8 mld. USD, což znamená citelné zvýšení oproti 2,8 mld. USD reportovaných za stejné období roku 2013. Kvůli zlepšené hotovostní pozici přikročil management GM k navýšení dividendy, kterou vyplatí akcionářům firmy. Nově se bude jednat o kvartální výplatu 0,36 USD na jednu akcii, což oproti předchozí hodnotě znamená 20% navýšení. Na konferenčním hovoru s analytiky, který následoval po vydání výsledků, zazněl i příslib ještě štědřejších výplat mezi akcionáře. Stane se tak ale až případě v druhém pololetí letošního roku, kdy již bude zřejmé, kolik firma celkově vydá na kauzu kolem svolávání vozů a odškodnění svých zákazníků.

Své výhledy na letošní rok vedení příliš nekonkretizovalo. Čínský trh, kde firma zaujímá 15,2% podíl, by měl vzrůst o 5-8 % y/y, což je spíše pesimistický odhad. Nicméně marže GM by se zde měly držet na 9-10 %. Došlo také k potvrzení dlouhodobých cílů pro roky 2016 a 2020, což bylo vzhledem k jejich teprve nedávnému představení obecně očekáváno. Vedení se vyjádřilo také k situaci kolem silného dolaru, který negativně ovlivňuje hospodářské výsledky realizované v zahraničí. Zaznělo, že jde o jednu z největších výzev tohoto roku. Celkově však hodnotíme nové informace pozitivně, čemuž odpovídá i zhruba 4% kladná reakce ceny akcie.

Kompletní flash analýza ke stažení zde. zde. (418,43 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář