Generika v CEE - srovnávací analýza výrobců generik

29.10.2007 9:01:46
Středoevropské farmaceutické firmy se pohybují na atraktivních trzích, jež nabízejí ve srovnání se západoevropskými či jinými podobně vyspělými trhy větší prostor pro společnosti zaměřené na generika. Středoevropské země nabízejí větší možnosti výrobcům generických léků, které zde z velké části nahrazují drahá a pro řadu spotřebitelů nedostupná originální léčiva. Z těchto podmínek tak těží lokální a regionální výrobci, kteří se pohybují navíc často na rychle rostoucích trzích v zemích, kde silně narůstá spotřeba léčiv ve snaze dostat úroveň lékařské péče co nejblíže úrovni vyspělejších států. Na druhou stranu v řadě zemí střední a východní Evropy narůstají rozpočty na zdravotnictví měrou, která je neudržitelná a která vyvolává potřebu zdravotní rozpočty reformovat. Tyto reformy mohou být pro výrobce generik příležitostí (generika jako levnější alternativa originálních léků umožňují snižovat výdaje ve zdravotnictví), častěji ale představují hrozbu, neboť kromě toho, že způsobují před svým zavedením nejistotu trhu, která se projevuje poklesem aktivity obchodníků, mohou být také namířeny proti všem výrobcům léčiv, včetně generik.
V naší analýze se zaměřujeme na tři regionální producenty generických léků, konkrétně na maďarské společnosti Egis, Gedeon Richter a českou Zentivu. Všechny tyto firmy a kurzy jejich akcií jsou větším či menším dílem zasaženy snahami vlád v různých CEE zemích řešit rozbujelé zdravotní rozpočty. Ke všem třem firmám jsme v uplynulém roce vydali samostatné fundamentální analýzy, tento materiál je tak především jejich aktualizací, s výrazně rozšířeným oborovým srovnáním s jinými výrobci generik obchodovanými na různých světových akciových trzích.

Analýzu výrobců generických léčiv naleznete zde.
Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář