General Electric: Flash analýza výsledků hospodaření za 4Q 2014

23.01.2015 15:04:23

General Electric realizoval za čtvrtý kvartál loňského roku celkové výnosy v objemu 42 mld. USD, což znamená 4% meziroční nárůst. Zároveň však jde o nenaplnění tržních odhadů počítajících s růstem ještě mírně vyšším, a to až na 42,2 mld. USD. 

Nejsilnějším tahounem meziročního růstu byla dle očekávání průmyslová divize a zejména pak segment Power & Water, kde celkové výnosy vzrostly o 22 % na 9,4 mld. USD při 13% růstu provozního zisku na 2,1 mld. USD. Velmi dobrá výkonnost byla zaznamenána i v o poznání méně významném segmentu, a sice Transportation, kde došlo k 8% y/y růstu výnosů na 1,6 mld. USD.

Negativně naopak na celková čísla působil segment Oil & Gas, který utrpěl nižší poptávkou, kterou způsobil propad cen ropy. Výnosy Oil & Gas tak za minulý kvartál v meziročním srovnání poklesly o 6 %, nicméně díky efektivnímu řízení nákladů se tento pokles nepřenesl na úroveň provozního zisku, který se naopak podařilo mírně navýšit, a to o 1 % y/y na 814 mil. USD.

Ve finanční divizi reprezentované GE Capital došlo za 4Q také k mírnému růstu výnosů, a sice o 4 % y/y na 11,5 mld. USD. Nicméně vzhledem k nižším realizovaným maržím došlo k 19% y/y poklesu provozního zisku na 1,9 mld. USD. Management znovu zopakoval svůj závazek navýšit podíl průmyslové divize na celkových ziscích až na 75 %, přičemž jen zbylých 25 % by mělo být nadále čerpáno ve finanční divizi. V současnosti se tento poměr pohybuje kolem 65 : 35 ve prospěch průmyslové divize.

Mezi další cíle stanovené na letošní rok patří dvouciferné navýšení provozního zisku u průmyslové divize při 2-5% meziročnímu růstu organických výnosů a také pokračování v trendu navyšování ziskových marží. Investory jistě potěšil i plán vyplatit mezi akcionáře formou dividend a programu zpětného odkupu akcií více než 10 mld. USD. Jde přitom o obdobné cíle, jaké byly stanoveny a následně i úspěšně splněny v loňském roce.

Nejvíce se dnes investoři soustředili na čísla za segment Oil & Gas, kde, jak jsme již uvedli výše, došlo k citelnějšímu poklesu výnosů. Jde také o nejsilnější negativní překvapení mezi všemi segmenty. Trh totiž očekával i přes nedávný propad cen ropy udržení mírného růstu tohoto segmentu. CEO Jeff Immelt navíc jasně přiznal, že ani tento rok nepřinese pro Oil & Gas lepší podmínky, ba právě naopak. Je dle něj nutné počítat s dalším náročným obdobím.

Celkově se však firma k nadcházejícímu roku staví poměrně optimisticky s tím, že i přes větší množství různých rizik by mělo nakonec dojít k dalšímu růstu hospodářských výsledků. Prozatím se ani nepotvrzuje obava některých investorů spojená se silným dolarem. Podle CEO nemělo posílení USD na činnost GE větší vliv. Nové informace hodnotíme jako mírně pozitivní, přičemž očekáváme, že negativní vliv Oil & Gas na letošním hospodaření bude více než kompenzován příznivým vývojem u dalších segmentů průmyslové divize. 

Kompletní predikce ke stažení zde. zde. (412,65 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář