GE: Predikce hospodářských výsledků za 2Q 2014

17.07.2014 13:52:14

Review výsledků za 1Q 2014

Hospodářské výsledky za první kvartál letošního roku dopadly spíše smíšeně. Celkové výnosy v meziročním srovnání poklesly o 2 % na 34,2 mld. USD, což znamenalo mírné podstřelení oproti odhadovaným 34,4 mld. USD. Pokles však mohl být ještě mnohem výraznější nebýt růstu tržeb průmyslové divize o 8 % y/y. 

Negativa na straně tržeb byla více než kompenzována zlepšením situace na ziskových maržích. Celková marže EBITDA doznala zvýšení o 1,6 pb y/y a marže čistého zisku posílila o 0,5 pb y/y. I zde zapůsobilo zlepšení hlavně u průmyslové divize, kde čisté marže v meziročním srovnání posílily o 0,6 pb.

Čistý zisk díky zvýšené efektivitě hospodaření vzrostl o 18 % y/y na 3,3 mld. USD, trh přitom očekával růst pouze na 3,2 mld. USD. Cena akcií reagovala na nejednoznačné výsledky 1,7% růstem, což bylo způsobeno hlavně potvrzením celoročních výhledů.

Predikce výsledů za 2Q 2014

Obdobně jako při reportu čísel za 1Q bude i nyní věnována zvýšená pozornost dění kolem průmyslové divize General Electric. Firma přitom během 2Q neměla tak jednoduchou pozici k vykázání meziročního růstu, jako během 1Q. Srovnávací základny totiž již nejsou tak příznivé. Prioritou CEO společnosti Jeffreyho Immelta je dále navýšit podíl průmyslu na celkových čistých ziscích společnosti ze současných 53 % až na 70 % do roku 2016, a to na úkor finanční divize reprezentované zejména dceřinou firmou GE Capital.

Významným krokem ke splnění tohoto plánu je odprodej části GE Capital formou IPO a také nedávná dohoda o převzetí části aktiv a následné spolupráce s francouzským průmyslovým gigantem Alstom. Obě dvě události mají silný vliv na hospodaření firmy a potažmo i cenu akcie. K IPO GE Capital by mohlo dojít ještě v letošním roce, přičemž s plným začleněním aktiv Alstomu  a vytvořením společně vlastněných a řízených firem se počítá v průběhu příštího roku.

Od výsledků za 2Q trh očekává velmi mírný meziroční nárůst celkových výnosů s pokračujícím trendem zlepšení marží čistého zisku. V rámci celoročního výhledu management plánuje růst čistých zisků průmyslové divize o alespoň 10 % y/y při růstu organických tržeb o 4-7 % y/y. Dle výsledků za 1Q se firmě prozatím daří naplňovat tyto predikce (růst čistého zisku průmyslové divize o 12 % y/y a růst tržeb o 8 % y/y), pokud tedy čísla za 2Q nějak výrazně negativně nepřekvapí, dá se očekávat potvrzení tohoto cíle. Velkým tématem bude kromě samotných výsledků také zpřesnění spolupráce s Alstomem a zejména způsobu financování převzetí části jeho aktiv.

Kompletní predikce ke stažení zde zde (483,47 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář