Fundamentální analýza společnosti Zentiva

18.06.2007 7:14:52
Společnost Zentiva je moderní farmaceutickou firmou působící v regionu střední a východní Evropy, kde také patří k největším producentům generických přípravků. Její výrobní kapacity jsou soustředěny v České republice, na Slovensku, v Rumunsku a nově také v Turecku. Tyto země tak jsou (v případě Turecka budou) domácími trhy firmy, důležitý podíl na tržbách má dále Polsko a Rusko, potenciálně zajímavé jsou Ukrajina, Bulharsko, Pobaltí a další státy SNS, tedy rychle rostoucí trhy s rozvíjející se primární péčí. Z hlediska terapeutické skupiny má firma široký záběr, k nejdůležitějším skupinám patří léčba onemocněních kardiovaskulárních (zvláště z této skupiny se rekrutují nejprodávanější preparáty firmy), centrální nervové soustavy, bolesti, trávicího traktu či gynekologická a urologická onemocnění.

Růst společnosti je rozdělen na organický růst zvyšováním prodejů na klíčových trzích firmy, kterého společnost Zentiva dosahuje strategií budování kvalitních prodejních týmů a prodejem podporovaných léků se zaměřením na primární péči. Tato strategie je mimo domácí trhy firmy úspěšná např. v Polsku a Rusku, potenciál má také na trzích jako je Ukrajina a Bulharsko (od počátku tohoto roku si Zentiva buduje svou pozici také na trhu v Maďarsku).

Druhou formou, jak Zentiva dosahuje zlepšování výkonnosti, jsou akvizice. Zentiva vznikla jako nástupce české Léčivy a slovenské Slovakofarmy, k nimž se v roce 2005 úspěšně připojil rumunský výrobce Sicomed. Aktuální je doposud největší akvizice v historii firmy, koupě generické divize turecké společnosti Eczacibasi. Právě tato akvizice je hlavním důvodem pro přehodnocení výhledu společnosti Zentiva, když jí dává do dalších let vynikající růstovou příležitost danou dobrou startovací pozicí Eczacibasi na rychle rostoucím tureckém trhu, který má potenciál stát se v dohledné době jedním z nejvýznamnějších na světě (a nejvýznamnějším bude i v rámci geografického rozdělení tržeb samotné Zentivy).

Předpokládané úspěšné zvládnutí této akvizice, ke kterému nás vede zkušenost managementu firmy s předchozí akvizicí Sicomedu, růstové možnosti tureckého trhu i dalších trhů na nichž Zentiva působí, spolu se synergickými efekty, které budou na hospodaření společnosti po zvládnutí akvizice působit (doplnění produktového portfolia, posílení výzkumu a vývoje, možnost uplatnit stávající výrobky na tureckém trhu a naopak léky vyráběné společností Eczacibasi na stávajících trzích Zentivy), jsou podle našich předpokladů klíčovými faktory ukazujícími atraktivitu analyzovaného titulu.

Analýzu společnosti Zentiva naleznete zde.
Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář