Fundamentální analýza společnosti Philip Morris

18.10.2007 13:41:00
Společnost Philip Morris ČR, a. s. je největším výrobcem a prodejcem cigaret v České republice. Na trhu působí již 15 let a za tu dobu si vybudovala velmi silné postavení. Její výrobky pokrývají více než 60 % trhu. Silné postavení si společnost vybudovala také na Slovensku, u našich východních sousedů pokrývá svými výrobky 58 % poptávky. Podnikání na Slovensku zajišťuje Philip Morris prostřednictvím dceřiné společnosti Philip Morris Slovakia. V nabídce zaujímají podstatné místo cigarety, které dlouhou dobu patří k nejoblíbenějším na trhu. Jde především o značky Marlboro, Petra, Sparta
a další.

Nejvýznamnějším faktorem, který v současnosti ovlivňuje podnikání společnosti Philip Morris, se zdá být omezená regionální působnost. Společnost se soustředí na trhy v České a Slovenské republice, export do dalších zemí Evropské unie představuje pouze malou část celkové produkce. Na druhé straně ale právě v exportu a jeho zvyšování spatřujeme hlavní zdroj budoucího růstu Philip Morris. Odbyt v České a Slovenské republice v posledních letech v důsledku zvyšování spotřební daně z tabákových výrobků a s tím spojeným růstem cen klesá a ani v budoucnu nelze počítat s jeho výraznějším nárůstem. Je sice pravda, že podle naší predikce se od roku 2009, kdy skončí zvyšování spotřební daně, bude odbyt na těchto trzích zvyšovat, nicméně se bude jednat jen o velmi mírný růst.

Analýzu společnosti Philip Morris naleznete zde.
Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář