Fundamentální analýza společnosti Gedeon Richter

02.05.2007 8:28:10
Společnost Gedeon Richter je největší maďarskou farmaceutickou firmou a jednou z největších společností, zaměřující se na výrobu generických přípravků ve střední Evropě. Společnost vyváží zhruba tři čtvrtiny své produkce, především do zemí bývalého SSSR, dále do EU, USA i jiných zemích. Z hlediska farmaceutické skupiny se společnost zaměřuje na zdravotní péči o ženy, u níž vidí velký potenciál jak ve střední, tak zvláště ve východní Evropě, kde např. užívání antikoncepce silně zaostává za úrovní vyspělých států. Dalšími důležitými skupinami léčby jsou kardiovaskulární onemocnění a centrální nervový systém.

V analýze společnosti pozitivně hodnotíme výhled společnosti především na zahraničních trzích a také složení produktového portfolia, tedy zaměření na zdravotní péči pro ženy, pro kterou je v CEE regionu stále velký potenciál. Rizikem pro firmu zůstává především domácí maďarský trh, kde proběhla v poslední době řada hospodářských reforem včetně reformy zdravotnictví, jež se silně dotkla farmaceutických společností. Domníváme se, že tyto reformy ovlivní především hospodaření v první polovině letošního roku, akcie společnosti tak mohou krátkodobě negativně reagovat na zveřejněné výsledky hospodaření v tomto období. Na druhou stranu si myslíme, že nejhorší období má již na tomto trhu Gedeon Richter za sebou a postupně dojde k ustálení situace a přizpůsobení se novým podmínkám a tedy k návratu k růstovém trendu společnosti. Na základě modelu diskontovaných peněžních toků, s přihlédnutím k růstovým možnostem firmy, jejím rizikům a oborovému srovnání stanovujeme cílovou cenu akcie společnosti na 42 437 HUF a doporučujeme tento titul koupit.

Analýzu společnosti Gedeon Richter naleznete zde.
Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář