Fundamentální analýza společnosti Egis, Plc.

02.02.2007 16:30:59
Egis je maďarskou farmaceutickou společností, tradičně se zaměřující na výrobu, vývoj a prodej generických léků. Stále významněji se na tržbách společnosti prosazují léky vyráběné v licenci. Ve finančním roce 2004/5 dosáhl prodej licencovaných léků třetinového podílu na tržbách. Největším licenčním partnerem firmy je společnost Servier s podílem 49 % na tržbách z produktů vyráběných v rámci licence. Hlavním trhem společnosti je Maďarsko, ze zahraničních trhů Rusko, ostatní země bývalého SSSR a střední Evropa, v níž nejdůležitější místo zaujímá Polsko, následované Rumunskem, Českou republikou a Slovenskem.

Investiční doporučení k tomuto titulu je koupit, s cílovou cenou 31 306 forintů. Toto doporučení podporuje model diskontovaných peněžních toků i srovnání s podobnými firmami na CEE trhu. Firma má zajímavé růstové možnosti na zahraničních trzích, zvláště v zemích východní Evropy. Také se jí daří odolávat nepříliš příznivým podmínkám na trhu domácím, ty by se měly projevit v příštím roce určitým snížením zisku, postupně ale převáží pozitivní vlivy zahraničí. Kvalitní je také spolupráce s hlavním akcionářem společnosti, firmou Servier, která v rámci licence umožňuje Egisu vyrábět a prodávat některé velmi úspěšné léky, s nimiž se prosazuje jak doma, tak např. v Rusku. Zde bude také otevřena nová továrna, která by měla na konci roku 2007 dát další pozitivní impuls rozvoji společnosti.


Celou analýzu společnosti naleznete ve formátu PDF ZDE

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář