Fundamentální analýza společnosti CME, Ltd.

24.05.2007 10:16:50
Mediální skupina CME je společnost působící ve východní a střední Evropě. Firma má dlouhodobé (více než 12-ti leté) zkušenosti s provozováním stanic v tomto teritoriu. Portfolio televizních stanic v České republice, Slovensku, Slovinsku, Rumunsku, Chorvatsku a na Ukrajině je dobře strukturováno a se zaměřením na jednotlivé lokality, myšleno vykazováním výsledků za jednotlivé celky, skupina dosahuje nemalých úspěchů. Na trzích CME žije více než 90 milionů obyvatel, které se snaží společnost oslovit. Firma zaměřila svůj zájem na východní Evropu z několika důvodů. Tím hlavním je lákadlo Evropské unie. Některé státy již k tomuto spolku přistoupily (ČR, Slovensko, Slovinsko), ostatní na tuto šanci zatím čekají. Na těchto "emerging markets" se dá očekávat dlouhodobější silný růst HDP plynoucí z konvergence ekonomik a s ním spojený růst spotřebitelské poptávky. Nejsilnějšími prvky v portfoliu CME jsou stanice v České republice a Rumunsku.


Hospodaření společnosti je silně závislé na vývoji jednotlivých ekonomik a z toho vyplývají i možná negativa - např.při výraznějším zpomalení konvergenčního procesu zemí mimo EU, resp. při politické nejistotě (Ukrajina v posledních dvou letech) by nastaly větší problémy i na trhu s reklamním prostorem. Televize je aktuálně nejvyužívanější médium pro reklamu, internet zatím obzory reklamy jen rozšířil, ale stanicím prostor neubral. Blížící se nástup digitální televize (rok 2010 považujeme za reálný) by díky snahám CME neměl znamenat odliv inzerentů.
Hospodaření CME se nejlépe vyhodnocuje na bázi jednotlivých trhů a z nich pak přikládáme největší hodnotu ukazatelům tržeb, EBITDA a EBITDA marže. Právě EBITDA marže, která v roce 2006 mírně překonala 30% by se dle našich odhadů měla v dalších letech odrazit k růstu do blízkosti 40%. Jeden z pravidelných velkých otazníků společnosti tak zůstávají položky pod provozním ziskem. Společnost účtuje v dolarech, jednotlivé firmy hospodaří v místních měnách a vybrané dluhy jsou v denominovány v eurech, a tak se díky výkyvům měn z poslední doby hospodaření společnosti vyvíjí jako na houpačce. Ovšem i v této oblasti sledujeme zlepšení a snížení průměrné úrokové sazby (z 8,47%) díky nové emisi sedmiletých dluhopisů

CME, Ltd. je společnost pro kterou není nejvhodnější často používaný model diskontovaných CF, ale model EV jednotlivých částí. Pro přesnost jsme proto využili obou metod a konečnou cílovou cenu kalkulovali jako průměr obou přístupů. Dle metody DCF při použití kritérií jednotlivých států odvozených od procentního podílu na tržbách roku 2006 (WACC 10,4%; bezriziková míra 4,8%; prémie 6,9%) jsme dospěli k ceně 97,5 USD. Podle používanější metody EV (jednotlivých stanic) pak k ceně 107,1USD. Výsledná cílová cena stanovená jako průměr metod EV a DCF s přihlédnutím k srovnávacím analýzám činí 102,5 dolarů, tedy 2 147Kč a je o 17% vyšší než aktuální ceny akcií na světových burzách, proto naše doporučení zní akcie společnosti CME KOUPIT.Celou analýzu v pdf naleznete v přiloženém souboru CETV_kveten07_.pdf CETV_kveten07_.pdf (220,82 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář