Fundamentální analýza společnosti ČEZ a.s.

14.06.2007 7:23:39
Společnost ČEZ patří k nejdynamičtěji rostoucím elektrárenským společnostem v Evropě. Příznivé výchozí podmínky dané silnou pozicí na domácím trhu a minimálním zadlužením se v minulých letech odrazily v nákupním apetitu managementu firmy na okolních trzích ve střední a východní Evropě. Díky těmto akvizicím a stále většímu hladu evropských ekonomik po elektrické energii se podařilo ČEZu proniknout mezi deset největších elektrárenských utilit v Evropě. V současné době je v centru pozornosti investorů především zpětný odkup akcií ČEZ, který probíhá od konce dubna letošního roku a prodej sedmiprocentního státního podílu ve společnosti.


Silný růst tržeb i zisků společnosti ČEZ je v poslední době tažen poměrně razantní konvergencí českých cen elektrické energie k cenám německým, podporován stále zřetelnějším převisem poptávky po elektřině nad její nabídkou v celém regionu střední a východní Evropy. ČEZ má z tohoto pohledu velmi výhodnou pozici na trhu jednak díky své geografické poloze, jednak díky příznivé struktuře výroby. Ta spočívá především na jaderných a uhelných elektrárnách, jejichž kapacita vzhledem k domácí spotřebě je (zatím) poměrně vysoká a umožňuje ČEZu jako jedné z mála evropských utilit participovat na vysokých cenám elektřiny díky exportu. Vysoká poptávka v regionu zmíněná výše navíc znamená pro ČEZ téměř jistotu, že svoji produkci bez problémů na evropských trzích prodá.


Dynamický růst tržeb je umocněn relativně stabilními náklady výroby, v čemž hraje důležitou roli nákup Severočeských dolů a.s., čímž ČEZ internalizoval podstatnou část své lignitové potřeby. V případě značného růstu cen emisních povolenek (či změn pravidel pro jejich přidělování) má ČEZ možnost posílit výrobu elektřiny v jaderných elektrárnách na úkol uhelných a snížit tak objem vypouštěných emisí CO2. Právě zatím nízké využití kapacity JE Temelín by se v příštích letech mělo stát jedním z hlavních zdrojů dalšího zvyšování efektivity produkce ČEZu a udržení současných vysokých ziskových marží. Zároveň by mělo docházet k větší diverzifikaci tržeb s tím, jak bude růst podíl zahraničních aktiv, konkrétně výroby v Polsku a Bulharsku a distribuce v Bulharsku a Rumunsku. Když k tomu přidáme náš předpoklad i nadále rostoucích cen elektřiny v Evropě a probíhající zpětný odkup akcií, vidíme pro akcie ČEZu i nadále značný růstový prostor.


Ocenění akcií společnosti ČEZ jsme provedli na základě metody diskontování cash flow a doplnili jej srovnáním poměrových ukazatelů s konkurencí. Na základě modelu DCF jsme stanovili roční cílovou cenu akcií ČEZ ve výši 1 189,2 Kč, metodou srovnání s konkurencí vychází cílová cena 1236,3 Kč. Pro stanovení výsledné cílové ceny jsme použili váhu 2/3 pro ocenění dle DCF a 1/3 pro peer group srovnání, čímž jsme dospěli k cílové ceně 1 205 Kč na akcii. Tato hodnota převyšuje aktuální kurz akcií ČEZ (1073 Kč) o 12,3% a proto doporučujeme akci ČEZ "KOUPIT". Při započtení dividendy za rok 2007 v očekávané výši Kč 25,2 Kč činí očekávaný 12-měsíční výnos akcií ČEZ 15%.


Celou analýzu naleznete ke stažení zde: CEZ_JUNE2007.pdf CEZ_JUNE2007.pdf (384,86 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář