Fortuna: predikce výsledků za 3Q2012

06.11.2012 16:48:53

Společnost bude reportovat své výsledky za 3Q k 8. listopadu před zahájením obchodování na pražské burze. Očekáváme, že stejně jako ve druhém kvartále dojde k meziročnímu nárůstu objemu přijatých sázek, a to o 9,6 % na 97,51 mil. EUR. Míra růstu ovšem bude z důvodu absence tak pro Fortunu významné sportovní akce jako je EURO 2012 jen zhruba poloviční oproti 18,8% yoy nárůstu přijatých sázek za minulý kvartál. Na růstu objemu celkových přijatých sázek se přitom budou trhy podílet velmi rozdílnou měrou s tím, že nejvyšší nárůst by mělo zaznamenat Polsko (odhad +19,8 % yoy) a nejhorší vývoj bude naopak patrný na Slovensku (odhad -1,1 % yoy). Negativní vývoj objemu přijatých sázek na tomto trhu je způsoben odchodem významných zákazníků ze začátku letošního roku.

Celkové přijaté sázky, tedy i s přispěním loterie, by měly za 3Q vzrůst o 10,3 % yoy na 102,15 mil. EUR. Celkový Gross Win (GW) však za stejné období vzrostl jenom o 2,3 % na 23,62 mil. EUR, z čehož vyplývá, že došlo ke snížení GW marže. Vysvětlení tohoto jevu je nasnadě – vyšší příklon hráčů k online sázení, což s sebou nese nižší marže, než sázení prostřednictvím kamenných poboček.

Po započtení položek jako jsou ostatní tržby (odhad 0,15 mil. EUR) a daňové odvody (odhad 3,02 mil. EUR), očekáváme tržby za 3Q o 1,3 % yoy vyšší, tedy na 20,75 mil. EUR. Celkové provozní náklady by se měly vyšplhat na 17,04 mil. EUR (sázková daň z operací na českém trhu 2,44 mil. EUR, osobní náklady 6,85 mil. EUR a ostatní náklady 7,75 mil. EUR) a EBITDA by tak měla být 3,71 mil. EUR, což znamená 60,6% nárůst oproti úrovni EBITDA z 2Q 2011, na niž silně negativně dopadly náklady spojené se spouštěním loterie.

Právě projekt loterie bude nejvíce sledovaným faktorem u čtvrtečních výsledků. Management v současnosti hledá způsoby, jak loterii více zatraktivnit a zjednodušit, a to vše za cílem dostat celý projekt z červených čísel do konce 1H 2013. V letošním roce ještě firma počítá s 4-5 mil. EUR celkovými ztrátami z loterie na úrovni EBITDA a překročení tohoto rámce bude investory bráno silně negativně. Pokračující ztráty z loterijního byznysu totiž mají přímý dopad na výši dividendy z letošního čistého zisku, která bude s nejvyšší pravděpodobností nižší, než dividenda vyplácená letos, tedy 0,23 EUR.

Kompletní predikce ke stažení zde. zde. (523,29 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář