Fortuna: Predikce výsledků hospodářských výsledků za 3Q 2014

04.11.2014 10:18:29

Hospodářské výsledky za uplynulý kvartál zveřejní Fortuna již tento čtvrtek, a to ještě před zahájením obchodování na BCPP. Společnost se v lichých čtvrtletích omezuje na report pouze po úroveň EBITDA. Nedozvíme se tedy, jakým způsobem se vyvíjel provozní zisk či, pro dividendově orientovaného investora klíčový, zisk čistý. 

Dosažené výsledky by ale měly plně odpovídat trendu z posledních období, kdy na všech trzích Fortuny silně roste objem přijatých sázek. Nadpoloviční většinu z námi očekávaného objemu 155,3 mil. EUR přijatých kursových sázek by měl vygenerovat český trh (+20 % y/y na 86,2 mil. EUR), necelá třetina připadá na Slovensko (+7 % y/y na 43,2 mil. EUR) a zbylých zhruba 15 % by mělo být získáno na polském trhu (+19 % y/y na 22,4 mil. EUR). Již značně osekaný projekt loterie by dle našich odhadů mohl navýšit celkové přijaté sázky o 3,5 mil. EUR.

Tak jako každý kvartál bude klíčové, s jakými maržemi hrubých výher Fortuna operovala. V našich odhadech počítáme s mezikvartální stagnací tohoto ukazatele na 19 %. Hrubé výhry by tak měly vzrůst o 13,5 % y/y na očekávaných 29,5 mil. EUR, z čehož 27,7 mil. EUR by mělo připadnout na segment kurzových sázek a zbytek na loterii.

V meziročním srovnání by mělo dojít k výraznějšímu navýšení provozních nákladů, což nejspíše vyústí v pokles EBITDA o 5 % y/y na 4,5 mil. EUR. Připomínáme, že dle platného výhledu managementu by celoroční EBITDA měla vzrůst o 5-10 % y/y do pásma 25,7-26,9 mil. EUR. Za prvních 9M letošního měsíce by tento plán měl být splněn ze 78 % pro dolní mez uvedeného rozpětí, resp. 74 % pro mez horní. Je tedy jen velmi málo pravděpodobné, že dojde k úpravě výhledu.

Kromě samotných čísel nás však bude zajímat i více podrobností k plánovanému odchodu dosavadního top managementu Fortuny, který dosud nebyl detailně objasněn.

Na úvahy o dividendě vyplacené z letošního čistého zisku je ještě příliš brzy. Konsolidovaný čistý zisk za 2014 by měl být znám až v březnu příštího roku, přičemž oficiálního návrhu z něj vyplacené dividendy bychom se měli dočkat až v dubnu. Předpokládáme nicméně, že se dividendový výplatní poměr navrátí na obvyklou úroveň kolem 90 % z letošních nízkých 73,5 %. Důvody pro slabší výplatní poměr, jakými bylo zajištění dostatečného hotovostního polštáře před letošním fotbalovým šampionátem či akvizice Intralotu CZ, již totiž pominuly.

Kompletní predikce ke stažení zde. zde. (528,80 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář