Fortuna: Flash analýza výsledků za FY2011

01.03.2012 16:18:11

Výsledky sázkové a loterijní společnosti za uplynulý rok víceméně nepřinesly žádné velké překvapení. Čísla potvrdila trendy na sázkovém a loterijním trhu, které jsme očekávali. Odchylky od našich a tržních odhadů se ovšem přeci jen vyskytly.

Celkový objem přijatých sázek za rok 2011 dosáhl 409,3 mil. eur (+6,2% y/y), což je sice hodnota pod náš odhad (413,9 mil. eur) i tržní konsenzus 418,6 mil. eur, nicméně již ukazatel hrubých výher (gross win) náš i tržní odhad překonal, dosáhl 101,8 mil. eur (+9,7% y/y), při našem odhadu 98,0 mil. eur a shodné výši tržního konsenzu. Výnosy (hrubé výhry po odečtení odvodů) dosáhly 89,8 mil. eur (+10,7%), náš odhad činil 86,2 mil. eur. Tyto ukazatele indikují pokračující růst sázkového a loterijního podnikání, a jsou hlavním základem našeho převážně pozitivního hodnocení zveřejněných výsledků.

Celoroční ukazatel EBITDA vykázal očekávaný pokles v souvislosti s náklady na start projektu loterie, dosažená výše 20,0 mil. eur (-20,4% y/y) však také překonala náš odhad 18,9 mil. eur i tržní konsenzus 19,8 mil. eur. Provozní zisk dosáhl 16,8 mil. eur (-25,0%), zde již vidíme mírnou negativní odchylku od tržního konsenzu 16,9 mil. eur, náš odhad byl na 15,4 mil. eur.

Čistý zisk dosáhl za loňský rok celkem 13,3 mil. eur (-23,3% y/y), toto je opět hodnota pod úrovní tržního konsenzu (13,9 mil. eur) ale nad náš odhad 12,0 mil. eur. Na ukazateli čistého zisku tedy vidíme zklamání. Čistý zisk je sledovanou veličinou zejména z důvodu očekávané dividendy. Společnost návrh dividendy prozatím nezveřejnila (mělo by se tak stát v horizontu několika týdnů), nicméně dosažený čistý zisk znamená EPS 0,26 eur, což znamená očekávané rozpětí pro výši dividendy 0,18-0,26 eur. My jsme v naší predikci odhadovali 0,2 eur (výnos 4,9%), dosažený čistý zisk však podle našeho názoru dává důvod k očekávání dividendy mírně vyšší, přibližně 0,22-0,24 eur (výnos 5,4% - 5,9%).

Při pohledu na jednotlivé trhy vidíme, že největším trhem zůstává ČR, kde dosáhl objem přijatých sportovních sázek 215,0 mil. eur (+4,7% y/y, náš odhad 221,7 mil. eur), následuje Slovensko se 131,3 mil. eur (+7,4% y/y, náš odhad 126,6 mil. eur) a Polsko 49,4 mil. eur (-10,8% mil. eur, náš odhad 49,8 mil. eur), pokles na polském trhu je však dán změnou metodiky odvodů státu, která vešla v platnost právě rokem 2011. Online platforma FortunaWin přilákala celkem 3,8 mil. eur sázek (+48,6% y/y, náš odhad 4,3 mil. eur).

Český trh zůstává také nejvýznamnějším z hlediska ukazatele hrubých výher (gross win), v ČR dosáhl 44,6 mil. eur (+4,2% y/y, náš odhad 43,2 mil. eur), na Slovensku to bylo 32,4 mil. eur (+7,3% y/y, náš odhad 31,1 mil. eur) a v Polsku 19,4 mil. eur (-1,2% y/y, náš odhad 18,9 mil. eur. Gross Win z platformy FortunaWin dosáhl 0,2 mil. eur (+212,5% y/y, náš odhad 0,26 mil. eur). Na obou trzích, kde již funguje online sázení (tj. ČR a SR) roste podíl z tohoto segmentu, v ČR dosáhl tento poměr 38%, na Slovensku 39%. V obou těchto zemích však již došlo k poklesu GW na pobočkách, v ČR o 8%, na Slovensku o kosmetických 0,2%.

Společnost dala poprvé více nahlédnout pod pokličku segmentu loterie, zejména co do podílu jednotlivých jeho částí. Více než polovinu přijatých sázek aktuálně v segmentu zahrnuje loterie Loto, mírně více než 10% tvoří stírací losy a zbytek obstarává loterijní hra Zlatých 11. Stírací losy ve své významnosti vcelku stagnují, naopak číselné hry vykazují růst, od nástupu Zlatých 11 loni v listopadu sice klesla oblíbenost Lota, nicméně tyto poklesy více než vyrovná právě Zlatých 11. Pro příští rok společnost plánuje spustit další loterijní hry, navíc podpořit tento segment marketingovou kampaní. Celkově segment loterie překonal naše odhady jak v přijatých sázkách, tak hrubých výhrách, hodnotíme jej proto pozitivně. Přijaté sázky dosáhly 9,9 mil. eur (náš odhad 8,4 mil. eur), hrubé výhry dosáhly 5,1 mil. eur (náš odhad 4,4 mil. eur). Fortuna odhaduje svůj podíl na celém trhu na cca 10%, což je sice stále pod jejím cílem tržního podílu, nicméně přijaté sázky loterie mají stále rostoucí tendenci a tržní podíl je negativně ovlivněn relativně rychlým oživením společnosti Sazka.

K výhledům na tento rok se společnost příliš konkrétně nevyjádřila, plánuje však pokračovat v rozšiřování své pobočkové sítě prostřednictvím partnerských provozoven, poukazuje také na očekávaný pozitivní vliv konání evropského fotbalového šampionátu v Polsku, kde před několika týdny spustila své online sázení. Sázení prostřednictvím internetu chce společnost nadále rozvíjet na všech trzích a celkově nabídku služeb v tomto segmentu vylepšit, např. poskytováním služeb přes chytré telefony atd. U projektu loterie společnost, jak jsme již uvedli, připravuje zejména zvýšení povědomí o značce prostřednictvím marketingu, což vnímáme jako velmi dobrý a potřebný krok k rozvoji tohoto projektu.

Jak jsme výše uvedli, převážně hodnotíme dnešní výsledky pozitivně, zejména díky dobrému vývoji Gross Win a EBITDA, negativní tržní reakcí (-2,1%) si vysvětlujeme horším výsledkem čistého zisku oproti tržnímu konsenzu, růstem akcie v posledních dnech a také faktory technické analýzy, kdy cena akcie dosáhla hodnoty 200D MA.

Kompletní flash analýza ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář