Fortuna: Flash analýza výsledků za 1Q 2013

07.05.2013 12:11:22

Výsledky Fortuny za první kvartál letošního roku přinesly překvapení hned na několika úrovních. Prvně je zde silný nárůst přijatých sázek, který překonal všechny tržní odhady (rozpětí odhadů přijatých sázek dle Reuters 122,4-139,3 mil. EUR). Katalyzátorem tak silného růstu se dle očekávání stal segment on-line sázek, zvláště pak v Polsku a v České republice. Fortuna bohužel již nebude zveřejňovat konkrétní čísla k jednotlivým zemím, takže můžeme vycházet jen z našich odhadů, podle kterých se celkový objem sázek v Polsku zvýšil o 38 % y/y  a v ČR o 27 % y/y (bez zahrnutí loterie). Omezení vydávaných informací vysvětluje vedení snahou o zamezení možného zneužití těchto dat ostatními sázkovými kancelářemi v rámci konkurenčního boje.

Za zajímavost stojí i silný pokles přijatých sázek z loterie, což ukazuje na pokračující trend utlumování celého projektu. Na úrovni EBITDA se loterie díky seškrtání nákladů dostala poprvé ve své historii do zelených čísel, i když jde jen o symbolických 40 tis. EUR. Vedení znovu potvrdilo, že hodlá najít strategického partnera, který by byl schopen projekt dále posunout, a to zejména v oblasti vývoje nových produktů a jejich distribuce. 

Vzhledem k silnému růstu přijatých sázek vzrostl i objem hrubých výher (Gross Win) více, než s čím počítal konsensus analytických odhadů. Marže hrubých výher se ovšem v meziročním vyjádření snížila o 3,3 pb na 23,7 %, což je v souladu s naším očekáváním. Snížení je dáno vyšším příspěvkem on-line segmentu, který je vzhledem k nižší nákladovosti spojen i s nižšími Gross Win maržemi.

Úroveň EBITDA je také poznamenaná vyšším objemem přijatých sázek. Je zde ovšem patrný i vliv nižších než očekávaných nákladů. Připomeňme, že ve svém celoročním výhledu očekává vedení společnosti EBITDA kolem 23,1 mil. EUR. Tento výhled je tak již po prvním kvartálu zhruba z poloviny splněn a je tak otázkou, zda firma nepřikročí k navýšení svého výhledu. V opačném případě by to znamenalo, že vedení očekává nadprůměrný nárůst nákladů v nadcházejících obdobích, a proto si ponechává širší manévrovací prostor.

Plán na výplatu dividendy skládající se ze tří položek, jejichž kombinovaná výše bude 0,67 EUR za akcii, zůstává zachován a bude jedním z bodů k odhlasování na valné hromadě akcionářů k 28. květnu 2013. Představenstvo navrhuje 11. červen, jakožto rozhodný den pro nárok na tuto dividendu a vyplácet by ji firma měla začít 26. června či 30. července. Posledním obchodním dnem, kdy se budou akcie Fortuny obchodovat na BCPP s nárokem na tuto dividendu, by měl být 6. červen.

Kompletní Flash analýza ke stažení zde. zde. (524,53 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář