Fortuna: Flash analýza výsledků hospodaření za FY 2014

05.03.2015 16:07:22

Hospodářské výsledky Fortuny mírně zaostaly za našim očekáváním, nicméně rozdíl je spíše kosmetický a nepřikládáme mu tedy příliš vysokou váhu. Celkové přijaté sázky za uplynulý rok se zvýšily o 18,5 % y/y na 672,4 mil. EUR, což silně překonalo managementem v březnu uváděných 645 mil. EUR. Zásluhu na tak výrazném růstu měl zejména klíčový český trh, kde došlo k posílení přijatých sázek o 23 % y/y na 397,7 mil. EUR. Příznivě se však vyvíjel i slovenský (+12,7 % y/y na 167,7 mil. EUR) a polský trh (+18,1 % y/y na 87,6 mil. EUR).

Jedinou významnější položkou, která překonala naše optimisticky laděné odhady, byly hrubé výhry. Příčinou byly vyšší než očekávané marže za 2H, konkrétně 19,7 % oproti námi odhadovaným 19,2 %.

Výnosy posílily mírnějším tempem oproti růstu přijatých sázek, a to zejména kvůli v meziročním srovnání nižším maržím hrubých výher. Ještě slabší růst je patrný na čistém zisku, což je dáno hned několika vlivy. Klíčovým byl nárůst provozních nákladů o 15,4 % y/y na 81,2 mil. EUR, na čemž se nejvíce projevilo navýšení ostatních provozních výdajů, konkrétně o 22,3 % y/y na 40,3 mil. EUR. Příčinou tohoto růstu výdajů byly hlavně vyšší výdaje spojené se zatraktivněním online sázení.

Hlavní kurzotvornou novinkou ale nebyly samotné mírně horší výsledky hospodaření. Management totiž překvapil akcionáře revizí dividendové politiky, v rámci které by mělo dojít k „výraznému“ snížení aktuálně platného dividendového výplatního poměru. Konkrétní nové pásmo bude zveřejněné až na pozvánce k letošní valné hromadě, jejíž rozeslání očekáváme v druhé polovině dubna.

Dalším silným negativem je oznámený výhled hospodaření na letošní rok. Firma sice počítá s poměrně solidním růstem přijatých sázek o 9 % y/y na 730 mil. EUR, nicméně na úrovni EBITDA by mělo dojít k poklesu o 20-25 % y/y. Důvodem je zrušení manipulačního poplatku na Slovensku, které by samo o sobě mělo letošní EBITDA snížit o zhruba 6 mld. EUR.

Mezi další zajímavosti, které zazněly na konferenčním hovoru s managementem, jistě patří i zmínka o možném rozšíření aktivit firmy do dalších zemí regionu střední a východní Evropy, pokračující navyšování investic do nové platformy či větší očekávaný růst na polském trhu v případě uzákonění tvrdší regulace vůči nelegálním sázkovým kancelářím.

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (435,68 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář