Fortuna: Flash analýza výsledků hospodaření za 2Q 2015

27.08.2015 14:42:37

Trend rostoucího zájmu sázkařů o služby Fortuny nadále pokračoval i během druhého čtvrtletí letošního roku. Byl zaznamenán nárůst objemu přijatých sázek u segmentu sportovních sázek o 27,5 % y/y na 208 mil. EUR, což je historicky nejvyšší úroveň, jaké kdy společnost dosáhla a zároveň to znamená i mírné překonání našich odhadů. 

Za růstem objemu sázek stojí zejména pokračující příklon sázkařů k online sázkám, zejména pak ke službě live sázek. O tom, že tento trend bude pravděpodobně pokračovat i nadále, svědčí mimo jiné i vysoký přírůstek nově registrovaných sázkařů, konkrétně za 2Q +20,5 % na 671 tisíc. Nejvýraznějšího nárůstu objemu přijatých sázek bylo dle očekávání dosaženo na slovenském trhu, kde byl vývoj podpořen zrušením dříve vybíraného manipulačního poplatku u online sázek. Dvouciferného nárůstu bylo dosaženo i na dalších významných trzích jako je Česká republika a Polsko.

Na úrovni přijatých sázek však příznivé zprávy prakticky končí a zbytek výsledovky přináší spíše zklamání oproti trhem odhadovaným úrovním. Za 2Q došlo ke stagnaci hrubých výher, a to i přes výrazné navýšení přijatých sázek. Příčinou tohoto jevu jsou velmi nízké marže hrubých výher, které s 14,9 % výrazněji podstřelily námi očekávaných 16,5 % a zároveň znamenají nejnižší hodnotu, jaké za svou minimálně burzovní historii společnost zaznamenala. Důvodem je zejména již zmíněné zrušení slovenského manipulačního poplatku a zejména pak nepříznivé výsledky sportovních klání, kde ve vysoké míře docházelo k vítězstvím favoritů.

Celková EBITDA za první pololetí letošního roku byla poznamenána nízkou úrovní hrubých výher, k čemuž se dále přidaly i vyšší daňové odvody na Slovensku spolu s růstem provozních nákladů. Konkrétně došlo k poklesu EBITDA o 39 % y/y na 8,99 mil. EUR, což citelněji podstřelilo naše i tržní odhady a zároveň vytváří tlak na celoroční cíle managementu. U EBITDA by dle potvrzených výhledů mělo dojít k redukci o 25-30 %, což znamená, že vedení počítá s mnohem příznivějším vývojem marží hrubých výher během druhého pololetí.

Dnes zveřejněné výsledky hospodaření hodnotíme negativně s tím, že minimálně v krátkodobém horizontu mohou znamenat další tlak na cenu akcií. Zvlášť nepříznivý je fakt, že se managementu nedaří přesvědčivě plnit ani již jednou redukované výhledy.

Kompletní flash analýza ke stažení zde. zde. (384,79 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář