Fortuna: Flash analýza výsledků hospodaření za 1Q 2015

07.05.2015 9:22:33

Výraznějšího překvapení jsme se u hospodářských výsledků Fortuny dočkali hned na úrovni celkového objemu přijatých sázek, který se v meziročním srovnání zvýšil o 20 % na 199 mil. EUR. Došlo tak k překonání tržního i našeho mírně optimističtějšího odhadu. Příčinou tohoto razantního růstu byl pokračující trend silného nárůstu zájmu sázkařů o online služby Fortuny, a to na všech třech trzích. Nejvyšší navýšení sázek bylo dle slovního vyjádření managementu zaznamenáno na polském trhu. Solidní dvouciferný nárůst přijatých sázek byl však reportován i na klíčovém českém trhu, který se na celkových číslech podílí téměř z šedesáti procent. Vývoj v segmentu loterie naplnil naše očekávání.

Vysoké objemy přijatých sázek se bohužel nepodařilo přetavit do hrubých výher, které se v meziročním srovnání zvýšily pouze o 3,8 % na 35 mil. EUR, což naplnilo naše očekávání a mírně předčilo tržní konsensus. Marže hrubých výher poklesly na nejnižší úrovně od 2Q 2013, a to kvůli kombinaci hned dvou negativních vlivů. Tím prvním jsou nepříznivé výsledky sportovních utkání, kdy zejména v březnu často vítězili favorité. Dalším faktorem je pokles příjmů způsobený zrušením manipulačního poplatku u internetového sázení na Slovensku, k čemuž Fortunu dohnala konkurence. Oba dva tyto vlivy byly již dříve avizovány a my i trh jsme s nimi v našich predikcích kalkulovali. Za rozdílem oproti odhadovaným úrovním marží stojí ještě silnější než očekávaný přesun slovenských sázkařů z poboček na online platformu po odstranění poplatku.

Reportované výnosy jsou oproti námi očekávané úrovni výrazněji nižší, za čímž ovšem stojí pouze účetní vliv v podobě vykázání české srážkové daně již nad úrovní výnosů a ne až pod ní, jak bylo doposud zvykem. Dle dřívějšího způsobu vykazování by výnosy byly na úrovni 28,6 mil. EUR, což je již plně srovnatelné s našimi odhady.

Došlo ke změně celoročního výhledu, který aktuálně počítá s růstem přijatých sázek o 18 % y/y na 790 mil. EUR oproti dříve předpokládanému růstu o 9 % y/y na 730 mil. EUR. Na druhou stranu by však kvůli pokračujícímu tlaku na marže hrubých výher a rostoucím výdajům na novou online aplikaci mělo dojít k hlubšímu propadu EBITDA. Konkrétně až o 30 % y/y z původně očekávaných -25 % y/y.

Celkově hodnotíme dnes zveřejněné informace jako mírně negativní, a to hlavně kvůli poklesu ziskovosti. 

Kompletní flash analýza ke stažení zde. zde. (438,07 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář