Fortuna: Aktualizace investičního doporučení a cílové ceny

26.06.2014 11:55:43

Od předchozí aktualizace naší fundamentální analýzy společnosti Fortuna Entertainment Group (dále již jen Fortuna) uběhlo více než půl roku. Za tu dobu firma mimo jiné reportovala výsledky hospodaření za tři kvartály, byl vydán výhled hospodaření na letošní rok a v neposlední řadě se změnily i tržní podmínky, jež ovlivnily ocenění firmy.

Výsledky za první čtvrtletí letošního roku detailně rozepisujeme hned na následující straně tohoto dokumentu. Čísla dokonale odrážela procesy, které se ve firmě odehrávají. Tedy silný nárůst přijatých sázek a zároveň pokles marží hrubých výher vyvolaných rostoucím podílem internetových sázek na úkor klasických sázek vložených na pobočkách.

Investory poměrně zaskočila relativně nízká dividenda vyplacená v letošním roce. Důvody, jimiž management ospravedlňoval takovéto rozhodnutí, zevrubně popisujeme na straně 5. Na tomto místě však ještě podotýkáme, že je považujeme za jednorázové. V následujících letech předpokládáme opětovný návrat k vyššímu dividendovému výplatnímu poměru.

Mírně jsme navýšili naše očekávání růstu objemu přijatých sázek i kriticky významných ziskových úrovní jako je EBITDA či EBIT. Tyto změny pozitivně působily na celkové odhadované volné cash flow firmy, stejně tak jako na kalkulovanou cílovou cenu. Silný dopad na ocenění však mělo i snížení průměrných vážených nákladů kapitálu.

Ty jsme vlivem poklesu bezrizikových i rizikových sazeb snížili z původních 5,2 % na současných 4,7 %. Odhadovaný náklad cizího kapitálu ani poměr mezi vlastním kapitálem a úročeným dluhem nebyl pro první fázi pozměněn.

Celou společnost dle aktualizovaných dat oceňujeme na 275,4 mil. EUR, což implikuje dvanáctiměsíční cílovou cenu jedné akcie na 142 CZK. Oproti závěrečné ceně akcie na BCPP k 25.6.2014, jež byla 123 CZK, se jedná o 15,4% růstový potenciál. K tomuto výnosu je ještě nutné přičíst odhadovanou dividendu 0,28 EUR na akcii, což znamená 6,2% dividendový výnos. Celkový kapitálový výnos v ročním horizontu tak odhadujeme na 21,6 %. Vzhledem k takto vysokému výnosovému potenciálu zvyšujeme investiční doporučení ze stupně „Akumulovat“ na stupeň „Koupit“. 

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (799,00 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář