Fortuna: Aktualizace investičního doporučení a cílové ceny

02.12.2013 12:58:31

Letošní rok je pro sázkovou kancelář Fortuna Entertainment Group (dále jen Fortuna či FEG) v mnoha ohledech velmi dynamickým obdobím. Největší událostí byl bezpochyby dubnový návrh na vyplacení 34,8 mil. EUR mezi akcionáře (0,67 EUR na akcii). Od zveřejnění této informace po poslední obchodní den s nárokem na tyto prostředky vzrostla cena akcie z úrovní pod 100 CZK až nad 114 CZK.

Na tak velkou transakci však společnost neměla dostatek vlastních zdrojů a tak bylo využito dluhové financování. Celkem byl bankovní dluh navýšen o zhruba 30 mil. EUR, což v kombinaci s takřka 35 mil. EUR odlivem vlastních zdrojů výrazně změnilo kapitálovou strukturu firmy. Namísto rozložení 65:35 ve prospěch vlastního kapitálu ke konci roku 2012 se po této operaci změnily podíly na 30:70 ve prospěch cizích zdrojů. Tímto způsobem bylo na jedné straně výrazně navýšeno zadlužení společnosti a na straně druhé se razantně snížily průměrné vážené náklady kapitálu (WACC).

Nižší WACC byly jedním z hlavních faktorů, které zapříčinily navýšení naší cílové ceny z původních 115 CZK na 129 CZK. Dalšími změnami bylo mírné navýšení očekávaných objemů přijatých sázek v následujících letech a snížení marží hrubých výher. Také jsme mírně ponížili úrovně bezrizikových sazeb kvůli pozitivnímu vývoji dluhopisových trhů v zemích, kde Fortuna působí. Tyto parametrické změny však již neměly tak silný dopad na naši predikci cílové ceny.

I když na položkách emisního ážia a zadržených zisků minulých let, což byly hlavní zdroje letošní mimořádné dividendy, stále ještě zbývá více než 16 mil. EUR (0,31 EUR na akcii), nepředpokládáme, že by management znovu navrhl vyplacení prostředků z těchto zdrojů mezi akcionáře. Jako nejpravděpodobnější se nám zdá návrh již „klasické“ dividendy z čistého zisku za uplynulé období, která by dle našeho odhadu měla být 0,26 EUR (tj. 5,8 % dividendový výnos k aktuální ceně akcie).

Potenciál k naší cílové ceně je od závěrečné ceny k 29. listopadu 3,4 %, což v součtu s očekávaným dividendovým výnosem znamená celkový roční výnos 9,1 %. Dle metodiky uvedené na konci tohoto dokumentu tak stanovujeme investiční doporučení na stupni „Držet“.

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (694,26 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář