Fortuna: Aktualizace cílové ceny a investičního doporučení

16.12.2015 14:20:24

Akcie Fortuny se v letošním roce dostaly pod značný prodejní tlak, jenž byl svou intenzitou bezprecedentní za celou dobu obchodování tohoto titulu na BCPP. Svých letošních maxim dosáhly firemní akcie na začátku března, kdy se obchodovaly i nad 130 CZK. Po zveřejnění plánu přerušit výplaty dividend a kompletně revidovat dividendovou politiku pro následující roky se akcie dostaly pod 100 CZK, přičemž během následujících měsíců poklesy dál pokračovaly, až bylo vytyčeno historické minimum na 56 CZK za akcii. 

Tak výraznou prodejní paniku jsme nepovažovali za oprávněnou a trh nám dal nakonec zapravdu. K růstu akcií zpět nad úroveň 80 CZK značnou měrou pomohly poměrně solidní výsledky hospodaření za 3Q, které neutralizovaly hrozbu dalšího letošního snížení výhledů.

V této aktualizaci naší fundamentální analýzy jsme přikročili pouze k mírnému přehodnocení našeho očekávání ohledně budoucího vývoje firmy. Konkrétně jsme lehce navýšili odhadované objemy přijatých sázek, přičemž predikované úrovně marží hrubých výher doznaly naopak mírného snížení. Nejvýznamnější vliv na určení nové cílové ceny mělo přehodnocení vývoje CAPEX pro letošní a příští rok. Dle nových indikací managementu bude totiž příští rok na investice ještě náročnější než ten letošní, což jsme museli zanést i do našich výhledů. Mírných změn doznaly i další parametry nastavení našeho oceňovacího modelu, jako zejména bezrizikové úrokové sazby.

Po provedení veškerých potřebných úprav jsme dospěli k aktualizované cílové ceně stanovené na 93 CZK. Jde o mírný pokles oproti předchozím 99 CZK, nicméně je zde stále 15% výnosový potenciál. Dle metodiky uvedené v závěru tohoto dokumentu tak stanovujeme investiční doporučení na stupni „Akumulovat“ oproti předchozímu „Držet“.

Ve srovnání s minulými lety se však u akcií Fortuny razantně změnil investiční příběh. Dříve šlo o titul vhodný pro konzervativně laděné akcionáře vyhledávající větší míru bezpečí a atraktivní dividendový výnos. Nyní se jedná spíše o spekulativnější akcii, kde bude hrát zásadní roli budoucí návratnost aktuálních vysokých investic. 

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (743,57 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář