Fortuna: Aktualizace cílové ceny a investičního doporučení

26.05.2015 12:27:30

Od únorové aktualizace naší fundamentální analýzy společnosti Fortuna Entertainment Group (dále již jen Fortuna) proběhlo ve firmě hned několik zásadních změn, které nás přiměly citelně přehodnotit naše odhady a z toho vyplývající cílovou cenu akcií společnosti. 

Nový management přikročil k velmi překvapivému kroku a pozastavil výplaty dividendy. V současnosti probíhá revize, v rámci které by mělo dojít k výraznému snížení dříve platného dividendového výplatního poměru v rozpětí 70-100 % ročních čistých konsolidovaných zisků. Do budoucna se tak akcionáři budou muset spokojit s mnohem nižšími dividendami, jenž budou dle našich odhadů pouze na úrovni 20-40 % čistých zisků.

Důvodem, proč dochází ke změně v dividendové politice je zvýšená potřeba financování investičních projektů, zejména pak nové IT platformy kvůli připravovanému rozšíření nabízených produktů Fortuny o služby online kasina. To by se také mělo stát jedním z hlavních pilířů dalšího růstu společnosti.

Velkým tématem je také chystané navýšení daní z kurzových sázek a loterie v České republice. V současné době platí jednotná daň na úrovni 20 % z hrubých výher vygenerovaných na českém trhu. Ministerstvo financí ČR chystá novelu, v rámci které by se tato daň měla od příštího roku zvýšit na 25 %. Je však možné, že během legislativního procesu ještě dojde k úpravám.

V našich odhadech jsme přikročili k navýšení objemu přijatých sázek v následujících letech, k čemuž nás vede mnohem silnější než původně očekávaný trend nárůstu zájmu sázkařů o online platformu Fortuny a nabízené live sázky. Na druhou stranu jsme snížili naše očekávání vývoje marží hrubých výher, což v kombinaci s predikovaným růstem daní, odpisů a provozních nákladů vyústilo v citelnější pokles kalkulovaných čistých zisků.

Po provedení potřebných úprav v parametrech našeho oceňovacího modelu jsme dospěli k dvanáctiměsíční cílové ceně jedné akcie Fortuny na úrovni 99 CZK. Jedná se pouze o 3% potenciální výnos oproti současné tržní ceně, a proto stanovujeme investiční doporučení na stupni „Držet. Titul však již nepovažujeme za vhodný pro defenzivně laděného klienta, a to kvůli očekávanému dlouhodobému poklesu dividendového výplatního poměru. 

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (791,89 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář