Fortuna: Aktualizace cílové ceny a investičního doporučení

12.02.2015 8:57:25

Hospodaření Fortuny by mělo za loňský rok doznat poměrně slušného zlepšení oproti roku 2013. Výsledky za 9M dokonce nasvědčují tomu, že bude silněji překonán výhled managementu, který byl prezentován na začátku roku. Výrazné zlepšení přitom registrujeme na všech trzích, kde Fortuna působí, což v loňském roce bylo dáno zejména konáním hned dvou významných sportovních událostí. Mimo to však nadále pokračuje citelný růst obliby online sázení, a zejména pak tzv. live sázek. 

Postupný růst objemu přijatých sázek očekáváme i v následujících letech, nicméně vývoj nižších úrovní výsledovky by měl být o poznání umírněnější. Hrubé výhry by měly být negativně ovlivněny vyšším podílem online sázek, které jsou oproti retailovým sázkám spojeny s nižšími maržemi. Tento jev není až tak kritický vzhledem k tomu, že online byznys je na druhé straně oproti retailu spojen s nižšími provozními náklady. Vliv na EBITDA je tak poměrně nízký.

Výrazně horší očekávaný vývoj je patrný na úrovni čistého zisku, a to již od roku 2016. Příčinou je velmi pravděpodobné navýšení loterijní daně. Toto téma, jenž primárně stojí za snížením naší cílové ceny, detailně popisujeme na třetí straně této analýzy.

Negativní vliv očekávaného poklesu čistého zisku byl z velké části kompenzován navýšením objemu přijatých sázek v kombinaci s poklesem WACC z titulu snížení kalkulovaných bezrizikových úrokových sazeb.

Po aktualizaci všech vstupních parametrů v našem oceňovacím modelu jsme dospěli k výslednému ocenění celé společnosti na úrovni 247,9 mil. EUR, což při aktuálním kurzu EUR/CZK implikuje dvanáctiměsíční cílovou cenu 138 CZK.

Oproti naší předchozí cílové ceně stanovené v červnu loňského roku tak jde o mírný pokles. Vůči závěrečné ceně akcií Fortuna na BCPP z 11. února znamená nová cílová cena 9,5% růstový potenciál, což spolu s 6,6% očekávaným dividendovým výnosem představuje celkový roční výnos 16,1 %. Dle pravidel uvedených v metodice na předposlední straně tohoto dokumentu tak měníme naše investiční doporučení ze stupně „Koupit“ na „Akumulovat“.

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (673,06 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář