Flash analýza výsledků Pegas Nonwovens za 3Q 2010

25.11.2010 13:30:42

Společnost Pegas Nonwovens SA zveřejnila své konsolidované výsledky hospodaření za třetí čtvrtletí roku 2010 dnes před zahájením obchodování na pražské burze.


Přehled výsledků hospodaření společnosti Pegas Nonwovens SA za 3Q 2010

v mil. eur Výsledky
3Q 2010
Odhad Cyrrus Tržní
konsenzus
Výsledky
3Q 2009
meziroční
změna
3Q 2010
odhad Cyrrus
Tržby 40,462 37,508 36,840 30,061 34,6% 7,9%
EBITDA 9,194 9,787 8,970 8,391 9,6% -6,1%
EBITDA marže 22,7% 26,1% 24,3% 27,9% -5,2 p.b. -3,4 p.b.
Provozní zisk 5,084 5,541 4,722 4,271 19,0% -8,2%
Provozní marže 12,6% 14,8% 12,8% 14,2% -1,6 p.b. -2,2%
Finanční výsledek 3,948 5,250 - 2,464 60,2% -24,8%
Zisk před zd. 9,032 10,791 - 6,735 34,1% -16,3%
Čistý zisk/ztráta 8,222 9,702 6,920 6,017 36,6% -15,3%

Zdroje: CYRRUS, a. s., Pegas Nonwovens SA, tržní konsenzus: BloombergPro třetí kvartál jsme v souladu s vývojem na trhu s polymery a působením pass-through mechanismu očekávali oproti předchozímu kvartálu výraznější růst výnosů, v souvislosti se zpožděním, se kterým se do cen produkce promítl předchozí růst cen polymerů v první polovině roku. Společnost však zveřejnila výnosy, které tržní i naše odhady výrazně překonaly (obecně byly naše odhady nad úrovní tržního konsenzu).Za třetí kvartál společnost dosáhla výnosů 40,462 mil. eur (+34,6% y/y), mezikvartálně narostly výnosy o cca 18% právě působením výše uvedeného mechanismu, navíc společnost mírně navýšila také fyzický objem výroby na 17,988 tis. tun (+2,7% q/q, +4,2% y/y). Růst cen polymerů se projevil také do růstu nákladů na materiál a služby, tato položka dosáhla 29,600 mil. eur (+50,1% y/y), osobní náklady dosáhly 2,081 mil. eur a ostatní provozní výnosy 413 tis. eur.  Provozní zisk EBITDA tak dosáhl 9,194 mil. eur, a i u této položky vidíme znatelné překonání tržních odhadů ve výši 8,970 mil. eur. Na naše odhady výsledky firmy nedosáhly, nicméně jak jsme uvedli, náš odhad byl oproti tržnímu konsenzu vyšší. Při větším překvapení u tržeb a pozitivním i když ne tak velkém u EBITDA nakonec firma vykázala mírně horší EBITDA marži 22,7%, oproti tržnímu odhadu 24,3% a našemu odhadu 26,1%. Celkově však provozní stránku hospodaření, co by hlavní zdroj našeho názoru na firmu, hodnotíme pozitivně, čemuž odpovídá i pozitivní tržní reakce během dnešního obchodování.Výše odpisů nepřekvapila, tyto dosáhly 4,110 mil. eur, tradičně volatilní položka kurzových zisků a ztrát vykázala díky posílení koruny během kvartálu pozitivní výsledek v celkové výši 4,810 mil. eur, tedy méně než náš odhad 6,050 mil. eur, čisté úrokové náklady dosáhly 862 tis. eur v souladu s naším odhadem. Zisk před zdaněním dosáhl 9,032 mil. eur, při započtení daně (z kurzových zisků) dosáhl čistý zisk společnosti Pegas Nonwovens celkem 8,222 mil. eur (+36,6% y/y, při našem odhadu 9,702 mil. eur).Společnost podle očekávání potvrdila své celoroční výhledy hospodaření, kdy předpokládá pokles EBITDA o ne více než 10%, aktuální výsledky dávají předpoklad, že se tyto cíle podaří firmě splnit. V oblasti CAPEX má firma cíl 9 mil. eur, z toho implikuje kapacita pro 4 kvartál ve výši ještě cca 3,3 mil. eur, kdy samozřejmě tyto investice souvisí s chystanou novou výrobní linkou. Po dnešních výsledcích nevidíme důvod ke změně naší cílové ceny a investičního doporučení (aktuálně 569 Kč/„koupit", ze dne 21.6.2010).

Plné znění flash analýzy výsledků Pegas Nonwovens za 3Q 2010 ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář