Farmaceutické společnosti - sektorová analýza

05.04.2012 8:07:17

Farmaceutický sektor bez větších problémů překonal ekonomickou krizi z přelomu let 2008/2009, ovšem v následujících letech bude čelit velké výzvě. Expirace patentů několika z nejvýznamnějších léků v loňském a letošním roce výrazně zpomalí celý trh. Zatímco v letech 2005-2010 přišly farmaceutické firmy kvůli expiracím o tržby za 70 mld USD, v dalších 5 letech se odhaduje 120 mld USD.

Od dubna 2009, kdy se trhy vzpamatovaly z americké hypotéční krize, byl farmaceutický segment investory přehlížen a underperformoval americké i evropské indexy. Evropská dluhová krize přivedla investory zpět k farmaceutickým firmám, nicméně v 1. kvartálu 2012, který se vyznačoval velkým růstem akciových trhů, farmacie opět překonaly trh. V současných ekonomických podmínkách, kdy na trhu začala panovat zvýšená nejistota, by se mohly farmaceutické tituly stát opět atraktivní, a to nejen svým nadprůměrným dividendovým výnosem.

Atraktivitu v sektoru vidíme i při analýze ukazatele P/E, když aktuální hodnota tohoto ukazatele pro farmaceutický sektor měřeného indexem BWPHRM je aktuálně nižší než jeho dlouhodobá průměrná hodnota (11,3 vs. 12,3). Také v porovnání s P/E hlavních indexů se farmacie jeví jako podhodnocené.

Nicméně je třeba vnímat i rizika, která investice do farmaceutických firem přináší. Expirace patentů léků spojená s nástupem generických kopií či snahy vlád o úspory v poskytování zdravotní péče povedou i přes velké investice do vývoje nových léků ke stagnaci tržeb celého sektoru. O to více je třeba analyzovat jednotlivé firmy a zaměřit se na ty, které jsou finančně zdravé s potenciálem k růstu, či firmy s menším potenciálem, ale aktuálně podhodnocené.

Podle našeho názoru je sektor i přes nepříliš pozitivní výhled podhodnocený. Řadu titulů proto vidíme jako atraktivní nákupní příležitost, zejména pak Merck & Co, Eli Lilly, Roche Holding a Amgen. Naopak tituly, jejichž aktuální valuace podle našeho názoru dostatečně nezahrnují všechna rizika, resp. přeceňují potenciál, jsou Merck KGaA a Novo Nordisk.

Kompletní analýza ke stažení zde zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář