Evropské automobilky - sektorová analýza

29.10.2012 9:18:10

Evropský automobilový trh letos dle našich odhadů poklesne o 7,7 % yoy, což znamená nejvyšší meziroční propad prodejů za posledních 19 let. Objem prodaných vozů na evropském trhu se tak sníží až na úroveň z roku 1995. Pokles poptávky se přitom nedotkne všech evropských zemí rovnoměrně. Nejvíce jsou zasaženy ty země, které prochází silným ekonomickým útlumem vlivem dluhové krize. Právě dluhová krize a její důsledky byly tím, co nás vedlo k revizi námi očekávaného vývoje evropského automobilového trhu. Prodeje osobních vozů za rok 2011 ještě skončily dle našeho očekávání, nicméně na letošní rok revidujeme náš výhled z  poklesu o 1,1 % yoy na 7,7% yoy pokles a stabilizaci očekáváme na místo v roce 2013 nejdříve v roce 2014.

Protipólem zklamání z Evropy je silnější než očekávaná obnova ekonomiky v USA a s tím spojené silnější prodeje osobních vozů na tomto trhu. Po růstu prodejů o 10,8 % yoy v roce 2011 by letos mělo dojít k dalšímu silnému růstu, a to o 9,5 %. V USA se tak prodá 14,3 mil. vozů, což je dle našich odhadů o 2 mil. vozů více než prodeje v rámci trhu EU27+EFTA. Prodeje nových vozů by přitom ve Spojených státech měly růst i v následujících letech, čehož se budou automobilky snažit využít jako kompenzaci za slabý vývoj v Evropě.

Na čínskou ekonomiku silně dopadla evropská dluhová krize a s ní spojená snížená poptávka po čínském zboží. I na Číňany tak přeneseně působí evropské problémy a jejich důvěra v ekonomiku vytrvale klesá. Po růstu prodaných vozů o 2,7 % yoy v roce 2011 na 18,5 mil. letos předpokládáme také jen mírný meziroční růst prodejů, a to o 3,5 % na 19,2 mil. vozů. Potenciál čínského trhu však ještě není ani zdaleka vyčerpán a již v roce 2013 očekáváme silnější, 8% meziroční růst. Podle našich odhadů dosáhne čínský automobilový trh do tří let kombinované velikosti trhu Německa, Japonska a USA.

Obdobně jako v předchozích analýzách je i stanovení cílové ceny v této analýze postaveno na srovnání ukazatelů EV/EBITDA a P/E. Podle specifických charakteristik každé automobilky je pak určen diskont či prémie a na základě potenciálu k predikované cílové ceně je stanoveno investiční doporučení. Koupit doporučujeme akcie Renault a Volkswagen, akumulovat akcie BMW, držet akcie Daimler a prodat akcie Peugeot.

Kompletní analýza ke stažení zde. zde. (958,56 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář