Erste: zvýšení cílové ceny a doporučení

01.09.2010 7:33:20

Ve srovnání s naší poslední analýzou akcií Erste z listopadu loňského roku (viz http://www.cyrrus.cz/uploads/PDF/ERSTE_11_2009.pdf) se hospodaření Erste v první části roku 2010 vyvíjelo lépe především v oblasti provozních výnosů. Vzhledem k tomu jsme zvýšili odhad růstu provozních výnosů i pro následující roky, což se bude postupně pozitivně projevovat ve vyšším generovaném čistém zisku (v prostředí očekávaného pokračujícího poklesu nákladů rizika).Erste v červenci 2010 úspěšně prošla zátěžovými testy prováděnými Komisí evropských bankovních regulátorů (CEBS). Právě výše kapitálové vybavenosti byla v minulých měsících jednou ze slabších stránek Erste, alespoň podle našeho názoru. Důvodem bylo především to, že velkou část kapitálu tier 1 u Erste tvoří nekontrolní podíly. Právě ty (kromě jiného) nicméně chtěl původně Basilejský výbor z jádrového kapitálu pro výpočet kapitálové přiměřenosti vyřadit, což by pro Erste mělo podstatné důsledky, včetně možné nutnosti dalšího navýšení běžného kapitálu (a tedy ředění stávajících akciových podílů). Poslední návrhy Basilejského výbory nicméně v některých bodech ustoupily značnému lobbyistickému tlaku bank a právě možnost ponechat alespoň část nekontrolních podílů v kapitálu tier 1 je jedním z těchto ústupků. Varianta dalšího navýšení běžného kapitálu tak podle nás v současné době výrazně poklesla.V naší projekci očekáváme pouze mírné oživení úvěrového trhu v zemích působnosti Erste během zbytku letošního roku a v roce 2011. S výraznějším oživením počítáme až od roku 2012. I přesto by však v letech 2011-2017 měly provozní výnosy růst rychlejším tempem (CAGR +5,7%) než provozní náklady (CAGR +4,5%). Poměr provozních nákladů k výnosům by tak měl postupně klesnout z dnešních cca 50% na 46% v roce 2017.K ocenění akcií Erste jsme použili tradiční dvoufázový dividendový diskontní model s první fází pro roky 2010-2016. Pro druhou fázi předpokládáme 3% tempo růstu, 13% udržitelnou ROE a implicitní P/BV 1,0x. Dle tohoto modelu stanovujeme 12-měsíční cílovou cenu pro akcie Erste ve výši 38,1 EUR  resp. 945 CZK (při kurzu 24,8 CZK/EUR). Tato cílová cena převyšuje aktuální cenu na trhu (28,76 EUR, závěrečná cena k 31.8.2010) o 32,5%, proto zvyšujeme naše investiční doporučení ze stupně „Akumulovat" na stupeň „Koupit".

Celá analýza je k dispozici ke stažení zde. zde. (265,61 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář