Erste - změna investičního doporučení

05.08.2009 5:38:30

Od vydání posledního reportu k Erste (leden 2009) se ve střední Evropě naplno rozšířila hospodářská recese. Ta se projevuje ve všech státech, v nichž Erste působí, i když s rozdílnou silou a výhledy. Ve většině regionů Erste zatím poměrně úspěšně bojuje s krizí v oblasti výnosů, více a více však postupně začínají výsledky ovlivňovat rostoucí náklady rizika spojené se zvyšující se mírou nesplácení úvěrů. S výjimkou ukrajinské dcery Erste se nicméně všechny ostatní dceřiné společnosti drží poměrně bezpečně v zisku.Očekáváme, že druhá polovina roku 2009 a minimálně začátek roku 2010 bude pro Erste ve znamení dalšího zhoršování finanční situace, navíc je třeba počítat s odlivem hotovosti pro držitele participačního kapitálu, což poměrně významně sníží zisk připadající akcionářům Erste. Pro rok 2010 počítáme s  poklesem čistého zisku ve srovnání s rokem 2009, především kvůli rostoucím nákladům rizika (očekáváme jejich kulminaci ke konci roku 2010) a stagnujícím výnosům. Obrat ve vývoji čistého zisku očekáváme od roku 2011, kdy se bude postupně obnovovat růst výnosů a měla by být stále poznat úsporná opatření Erste, na nichž nyní management banky pracuje a představí je zřejmě ke konci letošního roku.Předpoklad oživení růstu je nicméně stále zatížen mnohými riziky. K nejpodstatnějším z nich patří vývoj na mezibankovním trhu, protože Erste se svým poměrem úvěrů ke vkladům překračujícím 100% bude muset při expanzi bilance částečně spoléhat na vnější financování. Případné další zamrznutí velkoobchodního trhu (resp. zvýšení rizikových přirážek) by tedy oživení nutně zbrzdilo. Dalším rizikem je například případné oslabení CEE měn, které by negativně ovlivnilo výsledky celé skupiny.Pro ocenění akcií Erste jsme použili tradiční dividendový diskontní model (DDM). V něm jsme kromě aktualizované projekce účetních výkazů zvýšili požadovanou míru výnosnosti na 12,7% a prodloužili první fázi modelu do roku 2014. Model indikuje dvanáctiměsíční cílovou cenu akcií Erste 25 EUR resp. 651 CZK. Tato cílová cena je přibližně na úrovni aktuální tržní ceny (25,3 EUR, závěrečná cena ke dni 4.8.2009), proto snižujeme naše investiční doporučení pro akcie Erste ze stupně „Koupit" na stupeň „Držet".

Celá analýza je k dispozici ke stažení zde. zde. (277,08 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář