Erste: predikce výsledků hospodaření za 4Q2010

21.02.2011 15:01:02

Erste by měla na konci tohoto týdne kvartální zisk za 4Q2010 velmi podobný tomu, kterého dosáhla v předchozím čtvrtletí, tj. 3Q2010. Očekáváme sice mírně nižší provozní zisk (-4,3% q/q), který by ovšem měl být vykompenzován pokračujícím poklesem nákladů rizika. Ty by se poprvé od 1Q2009 měly dostat pod hranici 500 mil. EUR. Kromě toho čekáme o něco lepší finanční výsledek hospodaření ve srovnání s 3Q2010, což by mělo vést k zisku před zdaněním 413 mil. EUR, tedy cca o 10 mil. EUR více než v předchozím čtvrtletí. Na čistém zisku by nicméně měl být rozdíl menší, protože očekáváme vyšší relativní podíl minoritních podílů (především díky o něco lepším výsledkům rumunské dcery BCR ve srovnání s 3Q).

Provozní výnosy by měly být mezikvartálně slabší ze dvou důvodů: tím prvním je nižší projektovaný čistý úrokový výnos (NII), který ve 3Q pozitivně překvapil, nicméně část faktorů, které za tímto překvapením stály, již ve výsledcích za 4Q neočekáváme. Úvěrový trh zatím stále stagnuje (očekáváme kvartální růst hrubých úvěrů pouze o 0,5%) a ve 4Q se zřejmě ve větší míře projeví větší konkurenční tlak a tedy i dopad na úrokové marže, zvláště v segmentu korporátních úvěrů. Druhým důvodem, proč očekáváme nižší NII, jsou výnosy z obchodování, které byly ve 3Q také velmi vysoké a nyní očekáváme jejich normalizaci na úrovni kolem 90 mil. EUR.

Podobně jako u výnosů i na provozních nákladech tentokrát (netradičně) očekáváme pokles OPEX ve 4Q vs. 3Q. Tento pokles nedokáže zcela kompenzovat nižší výnosy, poměr nákladů k výnosům (CIR) ve 4Q se mírně zvýší, predikujeme růst z 48,4% na 49,3% a celoroční CIR pod úrovní 49%. Tím hlavním faktorem, který by měl zajistit, že zisk ve 4Q bude minimálně na úrovni 3Q, by měly být již výše zmíněné klesající náklady rizika a také o něco nižší ztráta na finančním výsledku.

 Očekáváme, že management Erste navrhne dividendu ze zisku 2010 ve výši 0,75 až 0,80 EUR/akcii (tj. až 19,5 CZK/akcii, dividendový výnos 2,1%), tedy 28% až 30% payout. Pro investory budou klíčové především úvěrové údaje z Rumunska, případné novinky kolem bankovních daní (Maďarsko, Rakousko) a otázky týkající se kapitálové přiměřenosti banky.

Celá predikce výsledků Erste ke stažení zde. zde. (109,22 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář