Erste: predikce výsledků hospodaření za 1Q2011

20.04.2011 17:48:44

Erste představí příští týden výsledky za 1Q2011, které podle naší projekce budou pokračovat v trendu druhé části minulého roku. Konkrétně tedy očekáváme stále poměrně slabá čísla na úrovni provozních výnosů (-0,8% y/y), která budou nicméně kompenzována dalším poklesem nákladů rizika a dobrou kontrolou provozních nákladů. To by mělo plně vykompenzovat vyšší ztrátu na úrovni ostatního výsledku, zapříčiněnou mimo jiné zavedením bankovní daně v Rakousku (očekáváme negativní vliv 36 mil. EUR před zdaněním plus dalších -12 mil. EUR kvůli maďarské bankovní dani, zavedené v loňském roce). Celkově očekáváme, že čistý zisk za 1Q2011 dosáhne 271 mil. EUR, tedy o cca 6% více než ve stejném období loňského roku.

Provozní výnosy zůstaly zřejmě v prvním kvartále letošního roku utlumeny především kvůli stagnaci úvěrových trhů ve většině zemí, kde Erste působí. To spolu s mírně rostoucím tlakem na úrokové marže v některých státech zřejmě způsobí mírný meziroční pokles NII. Lepší vývoj očekáváme u výnosů z poplatků a provizí, kde by se mělo opět (stejně jako v 4Q2010) projevit oživení ekonomického růstu v Evropě. To, zda nakonec celkové výnosy meziročně vzrostou či poklesnou, do značné míry ovlivní výnos z obchodování, tradičně složitě predikovatelný. My letos očekáváme mírný pokles u této kategorie, který by měl znamenat průměrných cca 100 mil. EUR výnosu kvartálně.

Provozní náklady očekáváme prakticky ve stejné výši jako v loňském roce, jejich vyšší nárůst predikujeme až na další průběh letošního roku. Poměr CIR by tak měl zůstat i nadále těsně pod 50%. Erste při únorových výsledcích za rok 2010 řekla, že očekává další pokles nákladů rizika, my očekáváme celoroční pokles o 14% y/y, v samotném 1Q2011 předpokládáme meziroční pokles nákladů rizika o cca 15%. Při prakticky stejném zisku před zdaněním jako v loňském prvním kvartále očekáváme o 6% vyšší čistý zisk pro akcionáře Erste a to v důsledku nižších projektovaných podílů na zisku pro minoritní akcionáře.

Kromě výsledků budou investoři očekávat případné informace o plánu splacení státní části participačního kapitálu, komentář ke stress testům a k vývoji v problémových zemích jako je Rumunsko.

Celá predikce výsledků Erste za 1Q2011 ke stažení zde. zde. (124,47 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář