Erste Group Bank: predikce výsledků za 3Q2012

24.10.2012 13:00:43

Před rokem Erste zaúčtovala obří ztrátu související s prodejem CDS portfolia a meziroční porovnání čísel tak na mnoha úrovních výsledovky nemá smysl. Proto v tabulce výše tentokrát ukazujeme srovnání mezikvartální (3Q2012e/2Q2012) místo obvyklého meziročního. Na tomto q/q srovnání jde vidět, že očekáváme pokračující negativní vývoj u hlavních výnosových kategorií kvůli nepříznivému vývoji ekonomik, v nichž Erste působí, a pokračujícímu nízkoúrokovému prostředí. Mezikvartální očekávaný růst celkových provozních výnosů (+1,2%) je pouze důsledkem očekávaného narovnání velmi nízkých výnosů z obchodování v 2Q2012.

Očekáváme, že Erste bude pokračovat v přísné kontrole nákladů, které by dle naší projekce měly q/q mírně klesnout na 940 mil. EUR a provozní zisk by tak mohl být lehce vyšší vs. 2Q2012 (očekáváme 858 mil. EUR vs. 836 mil. EUR). Vyšší budou nicméně také vytvořené opravné položky k úvěrům. Ty byly v 2Q „uměle“ sníženy účetními operacemi v Maďarsku, nyní předpokládáme, že se dostanou zpět na úroveň odpovídající celoroční guidance Erste. Konkrétně vidíme náklady rizika na úrovni 490 mil. EUR, i nadále hlavně kvůli Maďarsku a Rumunsku.

Na úrovni finančního výsledku tentokrát neočekáváme žádné významné mimořádné položky (jakou byl v 2Q odpis goodwillu BCR a výnos z odkupu hybridních bondů) a zisk před zdaněním by tak měl dle naší projekce dosáhnout úrovně 234 mil. EUR, tedy téměř na úrovni 2Q2012. Čistý zisk nicméně očekáváme o třetinu vyšší (q/q), protože efektivní daňová sazba by měla z mimořádně vysoké úrovně v 2Q (vliv goodwillu) klesnout na „obvyklejší“ úroveň. Nižší predikujeme i podíly na zisku připadající minoritním akcionářům, čistý zisk pro akcionáře Erste Group Bank by tak dle naší projekce měl ve 3Q2012 dosáhnout výše 144 mil. EUR.

Na rozdíl od mnoha předchozích kvartálů by tentokrát výsledky Erste neměly být ovlivněny tolika významnými jednorázovými položkami a měly by tak odrážet reálný vývoj hospodaření banky v současném složitém prostředí. Investoři by se měli soustředit především na vývoj provozních výnosů, nákladů rizika (zvláště v problémových zemích Maďarsku a Rumunsku) a případné indikace dalšího odpisu goodwillu v Rumunsku ve 4Q2012.

Celá predikce výsledků Erste za 3Q2012 ke stažení zde. zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář