Erste Group Bank: predikce výsledků za 3Q2011

24.10.2011 15:35:15

Erste necelé tři týdny před plánovaným zveřejněním kvartálních výsledků oznámila několik podstatných finančních opatření a profit warning. Na základě oznámených informací očekáváme, že Erste za 3Q2011 vykáže ztrátu ve výši 1,44 mld. EUR (3,82 EUR/akcii), což více než vymaže zisk za první poloviny letošního roku a také zisk za 9M2011 tak bude výrazně záporný.

Na úrovni provozních výnosů nečekáme žádné velké meziroční změny u čistého úrokového příjmu ani u poplatků a provizí. Velkou ztrátu nicméně Erste vykáže u položky čistý zisk z obchodování, kde se projeví negativní vliv přecenění vydaných CDS (234 mil. EUR) a ztrát z jejich prodeje. Očekáváme proto za 3Q ztrátu z obchodování ve výši 187 mil. EUR. Čisté provozní výnosy tak meziročně zřejmě klesnou o více než 17% na 1,66 mld. EUR.

Další negativní dopady výše uvedených opatření uvidíme u nákladů rizika, které vzrostou kvůli navýšení opravných položek v Maďarsku o 450 mil. EUR, nepříznivý vývoj očekáváme také v Rumunsku. Zisk před zdaněním bude dále negativně ovlivněn odpisem goodwillu v Maďarsku (312 mil. EUR) a Rumunsku (700 mil. EUR). Celkově proto očekáváme, že Erste za 3Q2011 vykáže velkou ztrátu (1,44 mld. EUR), bez vlivu v říjnu oznámených opatření by čistý zisk zřejmě jen lehce přesáhl 200 mil. EUR a meziročně by klesl o více než 20% především kvůli slabší top line.

Negativní výsledky Erste by trh již měl mít dobře započítány. Rizikům však tímto jednorázovým "úklidem" bilance Erste rozhodně není odzvoněno. Jedním z klíčových témat právě probíhajících summitů EZ/EU je plán rekapitalizace bank. A vzhledem k tomu, že banky zřejmě budou donuceny navýšit svůj jádrový tier 1 kapitál na úroveň 9%, Erste reálně hrozí nutnost navýšení kapitálu (či snížení RWA s adekvátním dopadem do růstového potenciálu pro příští roky).

Erste navíc čelí vyšetřování rakouského bankovního regulátora jednak kvůli dosavadnímu účtování CDS, jednak kvůli potenciálnímu klamání investorů ze strany CEO Treichla. Erste si tak bude muset důvěru investorů vydobýt co nejrychlejším vyřešením aktuálních problémů (především v Maďarsku) a návratem zpět na růstovou dráhu z pohledu výnosů i zisků.

Celá predikce výsledků Erste za 3Q2011 ke stažení zde. zde. (133,93 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář