Erste Group Bank: predikce výsledků za 2Q2012

24.07.2012 16:21:35

Výsledky Erste za 2Q2012 budou s největší pravděpodobností ovlivněny několika mimořádnými položkami, což ovlivní meziroční srovnání čísel. Proto v tabulce výše uvádíme celkem tři verze výsledků pro lepší porovnatelnost či orientaci čtenářů.

Stejně jako v prvním letošním kvartále, i v tom druhém Erste vykáže účetní zisk z buybacku hybridních bondů. Dle vyjádření Erste po 1Q to bude přibližně 160 mil. EUR před zdaněním. Tento mimořádný výnos je zároveň šancí na to, aby Erste přistoupila zároveň k odpisu goodwillu rumunské dcery BCR, aniž by to bylo na hospodářském výsledku tak viditelné.

Zbývající goodwill BCR je po loňském odpisu 700 mil. EUR nyní na stále vysoké úrovni 1,1 mld. EUR. My v naší projekci počítáme s tím, že Erste odepíše goodwill ve výši 20% zbývající hodnoty, tedy 220 mil. EUR. Pochopitelně, realita může být dost odlišná, a to oběma směry.

Provozní výnosy Erste predikujeme o 5,7% níže než ve stejném období loňského roku. Meziroční pokles v očekáváme u všech tří výnosových kategorií. Čistý úrokový výnos by měl poklesnout o 5,8% vlivem pokračujícího tlaku na úrokové marže a stále velmi utlumeným vývojem úvěrového trhu ve většině regionů, v nichž Erste působí.

Pozitivní y/y vývoj očekáváme u provozních nákladů (-1,8%) a také u nákladů rizika (-6,5%). Výrazný pokles zisku před zdaněním je důsledkem již výše zmíněného očekávaného odpisu goodwillu v Rumunsku, který by dle naší projekce měl převýšit pozitivní vliv zisku z odkupu hybridních cenných papírů. Na očištěné bázi by Erste měla vykázat mírný meziroční pokles čistého zisku na 193 mil. EUR    (-3,2%).

Výsledky by měly definitivně potvrdit, že Erste bez potíží splnila limit kapitálové přiměřenosti dle EBA. Investoři by měli sledovat především update vývoje v Maďarsku a v Rumunsku, především co se týká vývoje nevýkonných úvěrů a jejich krytí opravnými položkami. Považujeme za poměrně pravděpodobné, že vykázaný čistý zisk se může i poměrně značně odchýlit od tržního konsensu, nicméně pro reakci trhu bude podstatné trendy u klíčových položek a novinky z problémových trhů Erste.

Celá predikce výsledků Erste Group Bank ke stažení zde. zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář