Erste Group Bank: predikce výsledků za 1Q2012

25.04.2012 15:11:42

První letošní výsledky Erste bank budou pozitivně ovlivněny jednorázovým výnosem ze zaúčtování zpětného odkupu hybridního kapitálu tier 1 a tier 2 (přednostní akcie a podřízený dluh), který Erste dokončila na začátku března. Díky tomu by Erste podle našich kalkulací měla dosáhnout kvartálního čistého zisku přes 300 mil. EUR, tedy na úrovni prvního kvartálu loňského roku (také ovlivněného jednorázovými položkami).

Pozitivní vliv účetního zisku z buybacku hybridního kapitálu (očekáváme 207 mil. EUR před zdaněním resp. 159 mil. EUR po zdanění) podle nás managementu Erste nabízí příležitost přistoupit k zaúčtování některých negativních položek, především týkajících se vývoje v Maďarsku. Hlavně kvůli situaci v této zemi proto počítáme s tím, že náklady rizika meziročně vzrostou o 23% (čistá tvorba opravných položek dosáhne 565 mil. EUR). Obě zmíněné položky, tedy náklady rizika a zisk z buybacku, budou pravděpodobně rozhodujícími faktory, které ovlivní to, zda výsledky Erste budou pod nebo nad tržním očekáváním.

Na úrovni provozních výnosů očekáváme 5% y/y pokles vlivem neopakování se mimořádně vysokých výnosů z obchodování zaúčtovaných do 1Q2011. Čistý úrokový výnos predikujeme o 3,5% výše y/y (-6,1% q/q), výnosy z poplatků naopak o 2,5% y/y níže. Ve srovnání s 4Q2011 očekáváme o něco lepší výsledek na výnosech z obchodování (102 mil. EUR). Žádné významné posuny nepředpokládáme u provozních nákladů, které by měly víceméně stagnovat y/y i q/q.

Hlavní pozornost investorů se v posledních kvartálech soustředila na vývoj kapitálové přiměřenosti Erste v souvislosti s kapitálovými požadavky EBA. Vzhledem k silnému čistému zisku v 1Q a posledním známým údajům o vývoji kapitálové přiměřenosti Erste očekáváme, že banka již bude k 31.3.2012 nad úrovní, kterou požadují testy EBA (tedy 9% jádrového tier 1).

Reakce trhu na takovou zprávu sice již bude omezená vzhledem k přehodnocení pohledu analytiků na pravděpodobnost navýšení kapitálu v posledních týdnech, přesto by mohla podle nás znamenat další snížení rizikové přirážky, která je na akciích Erste nyní podle našeho názoru stále příliš vysoká. I když problémů se Erste rozhodně zatím nezbavila – především v Maďarsku.

Celá predikce výsledků Erste Group Bank ke stažení zde. zde. (679,34 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář