Erste Group Bank: predikce výsledků hospodaření za 2Q2011

25.07.2011 12:23:16

U provozních výnosů očekáváme meziročně slabší číslo u čistého úrokového výnosu (NII, -1,9% y/y). Důvodů by mělo být několik: pokračující proces deriskingu bilance, stagnující úvěrové trhy ve většině zemí, v nichž Erste působí, meziročně nižší čistá úroková marže…NII byl v 1Q2011 slabší než jsme očekávali a i nyní si myslíme, že tržní očekávání je příliš vysoké. U výnosů z poplatků a provizí očekáváme téměř stejné číslo jako před rokem a o něco lepší by mohla být bilance výnosů z obchodování (oček. 107 mil. EUR vs. 99 mil. EUR před rokem). Celkové provozní výnosy Erste tak predikujeme na úrovni 1,94 mld. EUR, tedy o necelé jedno procento pod loňskou úrovní (nicméně o 1,1% více než v 1Q2011).

U provozních nákladů sice nepredikujeme žádný dramatický nárůst, nicméně stěží lze očekávat, že by Erste udržela OPEX na loňské úrovni (očekáváme mírně vyšší marketingové i osobní náklady). Provozní zisk by tak měl tentokrát (na rozdíl od 2Q2010) zůstat pod hranicí 1 mld. EUR (očekáváme 970 mil. EUR).

Klíčovou položkou, díky níž by měl čistý zisk meziročně vzrůst, je pokračující pokles nákladů rizika. Ten je na meziroční bázi stále významný (-17,2%), nicméně q/q pohyb očekáváme jen minimální (458 mil. EUR vs. 460 mil. EUR v 1Q). Negativně bude působit především situace v Maďarsku, žádné významné zlepšení neočekáváme ani v Rumunsku. Maďarsko a jeho bankovní daň (spolu s daní v Rakousku) bude hrát klíčovou roli i v ostatním finančním výsledku, kde očekáváme cca o 30 mil. EUR horší bilanci než v 2Q2010. To by vedlo k zisku před zdaněním 389 mil. EUR a čistému zisku pro akcionáře Erste 255 mil. EUR (+17,7% y/y).

Předpokládáme, že trh se bude soustředit především na situaci na úvěrovém trhu, na hospodářské výsledky v Rumunsku a Maďarsku a případné komentáře týkající se kapitálové pozice banky a plánu splacení státního participačního kapitálu (očekáváme nejdříve na podzim).

 Kompletní predikce výsledků Erste za 2Q2011 ke stažení zde. zde. (127,02 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář