Erste Group Bank: flash analýza výsledků za 4Q2011

29.02.2012 17:31:02

Erste se „vybabrala“ z děsivého třetího kvartálu, v němž vykázala kvůli mnoha jednorázovým položkám obří ztrátu 1,5 mld. EUR a ve 4Q2011 se vrátila k tomu, co lze považovat za relativně „běžné“ kvartální výsledky. Čistým ziskem 254 mil. EUR překonala jak očekávání trhu (220 mil. EUR), tak i naši optimističtější predikci (235 mil. EUR). Celoroční ztráta tak byla redukována do spodní poloviny indikovaného pásma 700-800 mil. EUR (719 mil. EUR).

Čistý úrokový příjem (NII) byl povzbuzen převodem celoročních úrokových výnosů plynoucích z aktiv v obchodní knize do NII v objemu 83,9 mil. EUR. Bez této položky by NII byl dle našeho odhadu někde kolem 1,38 mld. EUR, tedy pod naší projekcí. Nutno na druhou stranu připomenout negativní vliv slabé CZK v 4Q na NII plynoucí z ČS (přechodný jev) a negativní dopad prodeje aktiv s cílem snížit rizikově vážená aktiva (trvalý efekt). Slabší byly výnosy z poplatků, naopak lepší než očekávané byly výnosy z obchodování, když převedení úrokových výnosů do NII bylo kompenzováno mj. ziskem z přecenění CDS ve výši cca 22 mil. EUR.

Podporou pro čistý zisk byly nečekaně nízké opravné položky na špatné úvěry (408 mil. EUR vs. náš odhad 474 mil. EUR). Ačkoliv ve vývoji NPL vidíme i několik pozitivních signálů, došlo také ke snížení krytí NPL opravnými položkami a v průběhu letošního roku lze očekávat, že kvartální tvorba OP bude vyšší, než byla zaúčtována v 4Q (očekáváme průměrné hodnoty kolem 430-440 mil. EUR).

Čísla za 4Q tak na základě výše uvedeného nejsou o tolik lepší, než se jeví na první pohled. Přesto si myslíme, že pozitivní reakce trhu na dnešní výsledky má logiku a je správná. Ne kvůli samotným výsledkům, ale spíše kvůli pokroku, který Erste učinila v úkolu dostat kapitálovou přiměřenost dle EBA na požadovanou úroveň 9%. Ke konci roku 2011 se dostala na 8,9% díky redukci rizikově vážených aktiv (RWA) o 5,8 mld. EUR (což je více, než jsme očekávali) a dosaženému čistému zisku.

Vzhledem k tomu, že v první polovině letošního roku očekáváme, že Erste vykáže další zisk, dále sníží RWA o cca 3 mld. EUR a bude profitovat z nedávno oznámeného odkupu hybridních aktiv, považujeme 9% hranici již za téměř jistě dosažitelnou. Vzhledem k tomu, že právě riziková prémie související s rizikem ředění akciového kapitálu byla v posledních měsících hlavním negativním faktorem pro akcie Erste, považujeme pozitivní reakci trhu za adekvátní.

Kompletní analýza výsledků Erste za 4Q2011 ke stažení zde. zde. (134,28 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář