Erste Group Bank: flash analýza výsledků za 3Q2012

30.10.2012 16:04:53

Od výsledků za 3Q2012 se po dlouhé době u Erste očekávala absence významných mimořádných/jednorázových položek a tento předpoklad byl naplněn. Lze říci, že zveřejněná čísla jsou od top-line až po čistý zisk velmi blízko námi očekávaným hodnotám a také v souladu s konsenzuálním odhadem trhu. Překvapení byla skutečně relativně nevýznamná a obvykle se navzájem vykompenzovala. Například v provozních výnosech byly nižší výnosy z poplatků a provizí kompenzovány vyšším úrokovým výnosem a výnosem z obchodování. Mírně nižší náklady rizika i provozní náklady zase vyšším podílem minoritních akcionářů na vytvořeném zisku. Celkově tak čistý zisk pro akcionáře Erste dopadl přesně na naší projekci, tj. 144 mil. EUR.

Přestože byly výsledky bez překvapení, pozitivní reakci trhu, která dnes následovala, vidíme jako zaslouženou. Erste totiž přinesla první důkazy toho, že situace v Rumunsku se začíná stabilizovat. Tento klíčový trh z hlediska budoucího ziskového potenciálu skupiny Erste by sice podle proklamací managementu Erste měl dosáhnout černých čísel již v příštím roce, doposud však investorům chyběly hmatatelnější důkazy pro takové (relativně optimistické) očekávání. Zdá se, že zveřejněná data a následné komentáře managementu Erste na conference callu investorům poskytla více důvěry v realizaci takového scénáře.

A to spolu s ostatními prohlášeními (jako například o tom, že není důvod neuvažovat o dividendě ze zisku 2012, že čistá úroková marže by již nemusela klesat nebo že vzrostla šance na to, aby se minoritní podíly v rakouských spořitelnách počítaly do kapitálu dle Basel III.) vedlo k logické pozitivní reakci trhu. Tuto reakci lze vnímat jako další snížení vysokých rizikových přirážek, které trh u akcií Erste požadoval vzhledem k mnoha nejistotám ohledně budoucího vývoje hospodaření banky.

Erste tak ušla další kus cesty směrem k „normalizaci“ rizik, která si s ní investoři spojují. Situace v Rumunsku a Maďarsku je stále špatná, nicméně pravděpodobnost extrémně negativních scénářů se opět snížila. Banku by již investoři neměli penalizovat za nedostatečnou úroveň kapitálové přiměřenosti a měli by znovu se více soustředit na růstový potenciál banky. Výsledky tak považujeme za potvrzení našeho platného investičního doporučení „koupit“ pro akcie Erste s cílovou cenou 27,5 EUR.

Celá flash analýza výsledků Erste ke stažení zde. zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář