Erste Group Bank: flash analýza výsledků za 2Q2012

31.07.2012 16:30:07

Erste Group Bank dosáhla v kvartále, ovlivněném spoustou jednorázových či mimořádných položek, čistého zisku ve výši 107 mil. EUR, což jen mírně zaostalo za očekáváním trhu i naší projekcí, na úrovni zisku před zdaněním byl výsledek lepší, rozdíl je především v podílu na zisku připadajícím minoritám. V tomto směru tedy výsledky nezklamaly. Přesto je hodnotíme mírně negativně a to hlavně kvůli slabším než očekávaným provozním výnosům a sice ne úplně překvapivému, ale přece jen profit warningu (viz dále).

Potíže problémových zemí Erste, tedy Maďarska a Rumunska, přetrvávají a nedávají příliš šancí na brzké zlepšení. V případě Rumunska Erste očekává, že se dostane do zisku již v roce 2013 a to díky kombinaci poklesu nákladů rizika a plánovaného 10% poklesu provozních nákladů. Naopak v Maďarsku bude cesta k zisku zřejmě o něco delší, Erste potvrdila svůj cíl přivést tamní banku do zisku v roce 2014.

Problémem pro Erste ale nejsou jen tyto dva trhy (plus méně významný podíl na Ukrajině). Banka byla nucena kvůli regulatorním požadavkům týkajícím se kapitálové přiměřenosti snižovat rizikovost své bilance, což se již začíná negativně projevovat ve výnosech. V prostředí stagnace úvěrových trhů ve většině zemí, kde Erste působí a slabého prostředí pro výnosy z obchodování, to znamená, že ani v příštích kvartálech nelze očekávat žádoucí oživení provozních výnosů.

To je také hlavním důvodem, proč Erste opět, již podruhé letos, snížila očekávaný provozní zisk pro celý rok 2012. Zatímco ještě při prezentaci celoročních výsledků v únoru předpokládala růst provozního zisku vs. 2011, po 1Q2012 tuto projekci management banky redukoval na "stabilní vývoj" (tj. provozní zisk přibližně na úrovni 3,63 mld. EUR provozního zisku 2011), nyní přiznává, že toto číslo bude letos "o něco níže" v meziročním srovnání. Jak jsme psali v úvodu, není to žádné velké překvapení, my jsme v modelu měli y/y pokles provozního zisku započítaný již před výsledky, na druhou stranu je to zdůraznění potíží, kterým Erste stále čelí a oživení zisků tak bude již téměř jistě pomalejší, než se jevilo před pár kvartály.

Celá flash analýza hospodářských výsledků Erste za 2Q2012 zde. zde.

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář