Erste Group Bank: flash analýza výsledků za 1Q2012

02.05.2012 11:24:35

Erste překonala očekávání trhu i naši projekci na úrovni čistého zisku, i když jí k tomu výrazně pomohl mimořádný zisk související se zpětným odkupem hybridního kapitálu. V tabulce výše uvádíme i orientační čísla očištěná o vliv této operace – na nich jde vidět, že zisk dopadl v souladu s naším očekáváním, resp. dokonce mírně pod ním.

Provozní výnosy zaostaly za naší projekcí a to jak na úrovni čistých úrokových výnosů, tak i poplatků. V obou kategoriích se negativně projevuje proces snižování rizikově vážených aktiv (RWA) a to více než jsme měli dosud započítáno v modelu. Je to také hlavní důvod, proč management Erste snížil výhled provozního zisku z původního "mírného meziročního růstu" na "stabilní" (tj. blízko úrovni provozního zisku 2011). Úvěrový trh stále neroste a pokud ano, tak v segmentech s nižší úrokovou marží (např. hypotéky ČR). Stagnující úvěrový trh, neustávající tlak na marže a pokračující proces snižování RWA - to je kombinace, která nedává příliš optimismu z hlediska oživení provozních výnosů.

Pozitivní zprávou je, že Erste dokázala snížil provozní náklady více, než jsme předpokládali a zdá se, že tuto dráhu by mohla udržet minimálně i v následujících kvartálech. Provozní zisk byl tedy jen mírně pod naší projekcí (916 mil. EUR vs. oček. 936 mil. EUR). Druhou negativní zprávou výsledků (po snížení výhledu provozního zisku) je zvýšení očekávaných nákladů rizika z 1,85 mld. EUR na 2,0 mld. EUR. Důvod je zřejmý - pokračující negativní vývoj v Maďarsku i Rumunsku.

Na čistém zisku nicméně Erste má letos podporu zisku z buybacku hybridního kapitálu - i v 2Q2012 takový zisk vykáže, dle managementu Erste by to mohlo být kolem 160 mil. EUR před zdaněním. Navíc by tentokrát již neměl být tento výnos "zkonzumován" skokovým navýšením nákladů rizika, jako tomu bylo v 1Q. I ve 2Q2012 tak můžeme očekávat velmi solidní reportovaný čistý zisk, což je jedním z hlavních důvodů spíše pozitivní reakce akcií Erste na zveřejněné výsledky.

Tím druhým a klíčovým důvodem, je pozitivní vývoj kapitálové přiměřenosti. I když částečně díky účetním operacím (kolaterál v Rumunsku), přesto již nyní kapitálová přiměřenost Erste bezpečně převyšuje požadavky EBA a na dobré cestě je i vypořádání se s problémem konsolidace spořitelen v Rakousku. Hlavně proto považujeme výsledky v celkovém souhrnu za neutrální pro akcie Erste.

Celá flash analýza výsledků Erste za 1Q2012 ke stažení zde. zde. (680,03 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář