Erste Group Bank: flash analýza výsledků za 1Q2011

28.04.2011 10:49:18

Erste Group Bank (Erste) dnes ráno zveřejnila hospodářské výsledky za 1Q2011. Banka dosáhla čistého zisku 260,6 mil. EUR, což představuje 2,1% meziroční nárůst, nicméně hodnota je nižší než očekával trh (270 mil. EUR) i my (271 mil. EUR). Provozní výnosy dosáhly 1,92 mld. EUR (-1% y/y), což je víceméně v souladu s naším i tržním očekáváním, když horší čistý úrokový výnos vykompenzoval silný výsledek obchodování.

Hlavní příčiny toho, že Erste nedosáhla na očekávání trhu, lze hledat v horším vývoji úrokových výnosů a mírně vyšších provozních nákladech a nákladech rizika. Úvěrový trh zatím v 1Q2011 neukázal prakticky žádné podstatné známky oživení, spolu s větším než očekávaným poklesem čisté úrokové marže (meziroční pokles z 3,03% na 2,88%) tato situace vyústila v nevyhnutelný pokles čistého úrokového výnosu (NII).

O něco vyšší provozní náklady než jsme očekávali (963 mil. EUR vs. oček. 957 mil. EUR) a náklady rizika (460 mil. EUR vs. oček. 453 mil. EUR) částečně kompenzuje lepší ostatní finanční výsledek (-99,8 mil. EUR vs. oček. -111 mil. EUR), zisk před zdaněním je tak nakonec jen mírně pod naší projekcí – konkrétně 394 mil. EUR (meziročně -2,1%) vs. naše projekce 399 mil. EUR. O něco vyšší byly nicméně tentokrát podíly na zisku pro minoritní akcionáře, proto je rozdíl mezi naší predikcí a skutečností na čistém zisku připadajícím akcionářům Erste o něco vyšší než na pretax úrovni.

Z regionálního hlediska je největším zklamáním vývoj v Maďarsku. I když jsme (stejně jako trh) počítali s negativním vlivem bankovní daně, očekávali jsme jen mírnou ztrátu (-4 mil. EUR), skutečnost nakonec byla -31,8 mil. EUR. Hlavním problémem je nečekaně vysoký nárůst nákladů rizika (+22 mil. EUR y/y neboli +39% y/y). A jak zaznělo na telekonferenci po výsledcích, management Erste neočekává žádné zlepšení nákladů rizika v Maďarsku během letošního roku. Naopak očekává jejich růst a vrchol až v roce 2012. Velmi dobře se naopak dařilo Erste v ČR (ČS) a na Slovensku, kde zisk meziročně vzrostl o 45% resp. 69%.

Kompletní flash analýza výsledků Erste za 1Q2011 ke stažení zde. zde. (123,70 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář