Erste: flash analýza výsledků za 4Q2010 a snížení doporučení

25.02.2011 12:36:05

Erste dnes ráno oznámila, že dosáhla čistého zisku za 4Q ve výši 278,6 mil. EUR, což překonalo konsensuální odhad trhu 268 mil. EUR i náš odhad 269 mil. EUR. Lepší výsledek je nicméně do určité míry dán výrazně nižšími nekontrolními podíly, jinými slovy zisk po zdanění před jejich odečtením dosáhl 287 mil. EUR ve srovnání s naším odhadem 308 mil. EUR. Mírným zklamáním je vývoj provozních výnosů, které za 4Q dosáhly 1 905 mil. EUR vs. náš odhad 1 959 mil. EUR. Zatímco opět velmi dobře se dařilo výnosům z poplatků a provizí (+7,8% y/y), čistý úrokový výnos dosáhl pouze 1 337 mil. EUR, což je -3,9% q/q resp. -3,1% y/y. Nižší provozní výnosy jsou částečně kompenzovány lepším vývojem provozních nákladů a větším než očekávaným poklesem nákladů rizika. Opravné položky v 4Q klesly na 443 mil. EUR (čekali jsme 470 mil. EUR), což je nejnižší číslo od 1Q2009.

Pro letošní rok Erste očekává pozitivní vývoj ekonomik především v Rakousku, ČR a na Slovensku. Během roku by se podle Erste měla z recese dostat i rumunská ekonomika, kde však stejně jako v Maďarsku i nadále banka očekává vysoký podíl nesplácených úvěrů. Negativně bude na výsledky stále působit extra zdanění bank jak v Maďarsku, tak i v Rakousku s celkovým očekávaným negativním dopadem 135-140 mil. EUR po zdanění.

Management Erste navrhuje vyplatit stejnou dividendu jako v loňském roce, tzn. 0,65 EUR/akcii, trh čekal zvýšení dividendy. Je možné, že nižší než očekávaná dividenda je signálem, že Erste bude dělat vše pro to, aby již letos splatila participační kapitál rakouskému státu bez nutnosti navyšovat kapitál vydáním nových akcií. Navíc zde pochopitelně panuje nejistota ohledně dalšího vývoje kapitálových pravidel Basel III., především v oblasti dodatečného požadovaného kapitálu pro systémově důležité banky (k nimž se Erste zařadí).

Celkově hodnotíme výsledky Erste jako neutrální až mírně horší kvůli nižším výnosům a dividendě, po posledních nárůstech akcií Erste lze očekávat spíše negativní reakci trhu. Nárůsty ceny akcií Erste v posledních týdnech znamenají, že téměř vymizel růstový potenciál k naší cílové ceně 38,1 EUR. Vzhledem k tomu, že naše cílová cena 38,1 EUR zůstává v platnosti, snižujeme naše investiční doporučení ze stupně „koupit“ na stupeň „DRŽET“.

Celá flash analýza ke stažení zde. zde. (133,28 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář