Erste: Flash analýza výsledků za 1Q/2014

30.04.2014 14:33:41

Erste Group Bank dnes ráno zveřejnila výsledky hospodaření za 1Q2014. Čistý zisk ve výši 103 mil. EUR znamená 42% meziroční pokles, způsobený především značným nárůstem daně, tříprocentním poklesem provozních výnosů a horším ostatním výsledkem, což bylo jen částečně kompenzováno nižšími provozními náklady a náklady rizika.

Provozní výnosy zůstávají slabinou hospodaření Erste. Čistá úroková marže i nadále klesá (2,62% v 1Q2014 vs. 2,72% v 4Q2013), což se při stagnaci objemu poskytnutých úvěrů (119,8 mld. EUR vs. 199,9 mld. EUR v 4Q2013) nutně projevuje v poklesu čistého úrokového výnosu (-6% y/y resp. -4% q/q). Ten je hlavním důvodem q/q i y/y poklesu celkových provozních výnosů. Dobrou zprávou je, že pod kontrolou zůstávají provozní náklady a pozitivně překvapily náklady rizika, které místo očekávaných 408 mil. EUR byly jen 364 mil. EUR. Management Erste nicméně upozorňuje, že takto nízké číslo nelze očekávat i ve zbytku roku a plán letos meziročně snížit náklady rizika o cca 5% (což vychází v průměru na 418 mil. EUR kvartálně) tak stále platí.

Zveřejněná čísla celkově vyznívají neutrálně, stejně jako guidance managementu. Firma ponechává v platnosti všechna svá celoroční očekávání, tj. kromě již výše zmíněného očekávaného cca 5% poklesu nákladů rizika také stagnaci úvěrového portfolia (120 mld. EUR +-2%), stejně jako provozního výsledku (3,1 mld. EUR +-2%). Velkou zátěží pro hospodářský výsledek (minimálně) tohoto roku je vysoká efektivní daň z příjmů, která kvůli tomu, že Erste neúčtuje o odložené daňové pohledávce v Rakousku, bude dosahovat letos cca 40%. Mírně pozitivní by mělo být snížení zaplacených bankovních daní z 311 na cca 270 mil. EUR.

Na následném konferenčním hovoru neposkytl management banky žádné nové a významné kurzotvorné informace. Nevidí zatím žádný důvod měnit guidance v závislosti na chystaném zátěžovém testu ECB (AQR). Některé problémové body byly podle managementu vyřešeny, nové však během 1Q vznikly (např. v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem).

Reakce akciového trhu na výsledky byla vlažná, což potvrzuje celkové neutrální vyznění výsledků a výhledů Erste.

Celá flash analýza ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář