Deutsche Post: Flash analýza výsledků hospodaření za 3Q 2014

12.11.2014 9:57:54

Deutsche Post pokračovala ve 3Q v trendech, které byly patrné již během výsledků za 2Q. Nepotvrdily se tak obavy ze zpomalení poptávky v Německu a v Asii, naopak pokračují investice a s tím související náklady do infrastruktury a budoucího růstu. Právě ty stály za mírně horším ziskem v porovnání s odhady.

Celkově hodnotíme výsledky neutrálně. Pozitivní vývoj tržeb byl kompenzován horším ziskem. Ten byl způsoben na straně nákladů souvisejících s probíhajícími investicemi. Všechny divize dosáhly meziročního růstu, trendy zůstaly zachovány (tedy nezměnily se ani k horším, ani k lepšímu). Pozitivně vnímáme dynamiku růstu segmentů s vyšší ziskovou marží na úkor těch s nižší marží. V  kontextu středečního vývoje na akciových trzích považujeme mírně negativní reakce akcií Deutsche Post na odpovídající.

Provozní zisk před úroky a zdaněním dosáhl 677 milionů EUR v porovnání s odhady 689 milionů EUR. Čistý zisk byl 468 milionů EUR v porovnání s odhady 485 milionů EUR. Tržby překonaly očekávání o 1,4 % a dosáhly 14,0 miliard EUR. Kapitálové investice dosáhly 494 milionů EUR. Vysoké výdaje na investice obhajuje CEO tím, že jsou nutné pro splnění Strategie 2020. Vysoké investice budou pokračovat ještě několik let a přínosy by podle finančního ředitele Rosena měly být vidět v roce 2016.

Pozitivní informace je potvrzení výhledů na letošní rok ve výši 3,1 miliard EUR. V roce 2015 by měl být provozní zisk výrazně vyšší než v letošním roce. Konsenzus analytiků předpokládá 3,3 miliardy EUR.

Trendy ve 3Q, co se týče vývoje tržeb, zůstaly beze změny v porovnání v 2. čtvrtletím. Deutsche Post stále zaostává za největším konkurentem UPS a náskok se jim nedaří stáhnout. Zatímco objem mezinárodní přepravy balíků vzrostl u UPS o 9,4 % ve 3Q, Deutsche Post zaznamenal „jen“ 8,5% růst. To je ale stále více než například nizozemská přepravce PostNL, který rostl o 8,1 %. Deutsche Post si ale zachovává vedoucí pozici v letecké přepravě. Ta je ovšem stále pod velkým konkurenčním tlakem a tržby z této divize rostly ve 3Q jen 4,8% tempem.

Pozitivní je 7% růst mezinárodní expresní přepravy balíků, což je produkt s nejvyšší ziskovou marží pro Deutsche Post. Tento růst byl dosažen zejména silnou poptávkou z asijských zemí, kde má DHL nejvyšší tržní podíl ze všech konkurentů.

Potenciálně pozitivní zprávy mohou přijít ze strany rozdělování hotovosti akcionářům. Generální ředitel neřekl nové informace ohledně možného budoucího buybacku nebo navýšení dividendy, nicméně po uzavření celého roku by se k tomuto tématu měli vyjádřit.

Celá flash analýza ke stažení zde zde (427,14 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář