Deutsche Post: flash analýza hospodářských výsledků za 1Q 2014

15.05.2014 13:32:28

Výsledky za 1Q mírně zaostaly za očekáváním jak na úrovni tržeb, tak i na úrovni zisku. Celkově dosáhly tržby 13,6 miliard EUR v porovnání s očekáváním 13,7 miliard EUR. Provozní zisk 726 miliónů EUR zaostal za očekáváním o 22 mil. I přesto, že společnost meziročně rostla ve většině segmentů, potvrdila celoroční cíle a spokojenost zazněla i z úst CEO, akcie reagují poklesem o 3 %.

Největší zklamání je patrné v divizi globální přepravy balíků v rámci přepravní společnosti DHL. Tržní konsenzus počítal s provozním ziskem 98 mil. EUR, zatímco skutečnost je 48 mil. EUR. Tento fakt stojí pravděpodobně největší měrou za negativní reakcí, neboť ukazuje, že globální ekonomická síla ještě není kdovíjak závratná. A management v letošním roce očekává jen velmi mírné oživení.

Dalším negativnem, nikoli však provozním, jsou měnové ztráty, které v 1Q dosáhly přibližně 4 % tržeb, a jednorázové náklady na výzkum a vývoj. Očekávaný pokles centrálních nákladů pod 400 milionů EUR v letošním roce byl opět pouze potvrzen, v samotných číslech ale snaha o úsporu nákladů ještě nebyla vidět, což může část trhu vnímat jako negativní informaci.

Management společnosti označil začátek roku jako dobrý, samotná čísla ale spíše naznačují průměrný start jak na tržbách, tak i na zisku. Relativně výrazná negativní reakce může být do značné míry způsobena tím, že investoři nejsou zvyklí u této firmy na vídat horší než očekávané výsledky. I přesto je ale málo pravděpodobné, že by v reakci na nově zveřejněná čísla došlo k revizi konsenzuálních odhadů na letošní rok.

Cíl provozního zisku na rok 2015 zůstal nezměněn v intervalu 3,35 miliard – 3,55 miliard EUR. Do roku 2020 by měla firma dosahovat průměrného ročního růstu zisků 8 %. Dalším potvrzeným cílem je plán snížení centrálních nákladů do roku 2020 pod 0,5 % tržeb.

Nejlepší výsledky dosáhla divize zahrnující přepravu balíků v Německu, v němž má Deutsche Post silnou konkurenční pozici. EBIT této divize dosáhl 398 mil. EUR, negativním faktorem vyly vyšší jednorázové náklady na rozšíření infrastruktury na vydávání balíků a vyšší personální náklady. Divizi expresního dodání se dařilo zejména vlivem růstu v asijských zemích, Středním východě a v Africe. Provozní marže v tomto segmentu vzrostla o 1 procentní bod na 9,6 % vlivem snížení nákladů na expresní leteckou i pozemní přepravu. Globální přeprava balíků klesla o 2,2 % vlivem měny a nižší poptávky od technologických či průmyslových firem.

Samotné výsledky hodnotíme mírně negativně, neměly by být ale podle našeho názoru předzvěstí slabší výkonností ve zbytku roku.

Celá flash analýza ke stažení zde zde

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář