Daimler: Flash analýza výsledků hospodaření za 1Q 2015

28.04.2015 12:07:36

Daimler znovu představil velmi silné výsledky hospodaření, které dokonce překonaly tržní očekávání, a to prakticky na všech úrovních. Celkové výnosy se zvýšily v meziročním srovnání o 16 % na 34,2 mld. EUR, což bylo zhruba o 200 mil. EUR více, než s čím počítal analytický konsensus. 

Hlavní podíl na robustních výnosech mají rekordní prodeje, zejména pak v segmentu Mercedes-Benz Cars, kde se poptávka zvýšila o 18 % y/y na 459,7 tisíce vozů. Tahouny v tomto segmentu byly všechny klíčové trhy automobilky, a sice západní Evropa (bez Německa; +19 % y/y na 111 tis.), USA (+14 % y/y na 88 tis.) a také Čína (+24 % y/y na 87 tis.)

V segmentu Daimler Trucks došlo k navýšení prodejů o 4 % y/y na 112 tis., což znamená mírné zrychlení oproti jednoprocentnímu růstu během čtvrtého a třetího kvartálu loňského roku. Vývoj na jednotlivých trzích byl přitom smíšený. V USA došlo k citelnému nárůstu prodejů, konkrétně o 18 % y/y na 41 tis., přičemž ostatní velké trhy jako západní Evropa či Asie zaznamenaly spíše poklesy (-2 % y/y na 12 tis., resp. -8 % y/y na 37 tis.). Celkový vývoj v tomto segmentu se tak příliš nemění oproti předchozím kvartálům.

Výrazný nárůst prodejů a z toho vyplývajících výnosů se projevil i na provozním zisku, který byl navíc podpořen navýšením marží. Celkový EBIT se zvýšil o 63 % y/y na 2,9 mld. EUR při meziročním růstu průměrných marží o 2,5 procentních bodů na 8,5 %. I zde má hlavní zásluhu na tomto pozitivním vývoji klíčový segment Mercedes-Benz Cars, který je zodpovědný za takřka dvě třetiny provozního zisku a kde bylo zaznamenáno největší navýšení marží. Konkrétně šlo o růst na 9,4 % z loňských 7 %. Managementu se tak již takřka podařilo naplnit svůj střednědobý cíl počítající s navýšením provozních marží v tomto segmentu až na 10 %. Jediným segmentem, kde došlo k poklesu provozního zisku, byl Daimler Buses (-36 % y/y na 34 mil. EUR). Tento pokles byl způsoben zejména nepříznivou ekonomickou situací v Brazílii, nicméně mu vzhledem k jeho zanedbatelném vlivu na celou skupinu nepřikládáme přílišnou váhu.

Velmi silné výsledky vedou management k potvrzení celoročních cílů, v rámci nichž by mělo dojít k výraznému růstu prodejů, výnosů i provozních zisků. Dle CFO budou dále pokračovat práce na postupném navyšování marží, přičemž zejména v segmentu Daimler Trucks je v tomto ohledu ještě co dohánět. Současné provozní marže na 5,6 % jsou ještě poměrně vzdáleny cílovaným 8 %.

Celkově hodnotíme dnes představené výsledky jako příznivé, čemuž odpovídala i úvodní až 3% pozitivní reakce ceny akcie. Automobilka má díky omlazenému produktovému portfoliu a dobré pozici na hlavních trzích velmi dobře našlápnuto ke splnění svých letošních ambiciózních cílů. 

Kompletní flash analýza ke stažení zde. zde. (414,68 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář