Continental: Predikce hospodářských výsledků za 3Q 2014

03.11.2014 8:13:07

Za druhé čtvrtletí letošního roku Continental na úrovni tržeb v meziročním srovnání stagnoval, což plně odpovídalo tržnímu očekávání. Ani provozní úroveň hospodaření jako EBITDA či EBIT nikterak výrazněji nevybočila oproti predikcím.

Zajímavější než samotná čísla byly úpravy výhledu managementu pro zbytek roku. Již v naší zprávě k výsledkům za 1Q jsme upozorňovali na příliš konzervativní očekávání vývoje provozních marží a vysokou pravděpodobnost jejich navýšení. Po výsledcích za 2Q se tak skutečně stalo, přičemž nově tedy vedení Continental očekává ziskovost na úrovni EBIT kolem 11 % namísto dříve uváděných 10,5 %. Za vyšší očekávanou ziskovostí stojí nižší náklady na pořízení vstupního materiálu a zvýšená výrobní efektivita.

Pozitiva na straně zvýšené ziskovosti však převážila negativní zpráva v podobě snížení výhledu celoročního objemu výnosů kvůli nepříznivým měnovým vlivům. Jejich celkový očekávaný dopad byl vyčíslen na 1 mld. EUR, což je o 300 mil. EUR více, než s čím počítaly původní odhady. Celkové výnosy by tak za letošní rok měly být 34,5 mld. EUR, což by znamenalo 4% meziroční nárůst. Cíl managementu dosáhnout v pořadí již pátého meziročního nárůstu výnosů by tak byl stále splněn, i když při mírně nižším tempu.

Predikce výsledů za 3Q 2014

Třetí čtvrtletí by mělo být z pohledu vývoje výnosů také víceméně stabilní. Očekává se jen velmi mírný růst o 3 % y/y na 8,6 mld. EUR. Důležité je, že by měla být zachována i poměrně vysoká ziskovost, čímž se jen potvrdí správnost rozhodnutí managementu navýšit svůj celoroční výhled vývoje marží.

Předpokládáme však, že tvrdá čísla budou opět zastíněna výhledem do následujících období. Zde by již neměl být problém měnového vývoje, jako v 2Q, ale spíše možné potvrzení ochlazení poptávky v rámci celého automobilového průmyslu. Na snížení zájmu odběratelů upozornil například konkurenční Michelin, který nově předpokládá nárůst prodaných objemů jen o 1-2 % y/y namísto dříve očekávaného 3% y/y růstu.

Kromě případného dalšího snížení výhledů, bude pozornost investorů upřena i ke konkretizaci plánů managementu k dalším akvizicím. V nedávném rozhovoru pro německá média se totiž CFO společnosti zmínil o 2 mld. EUR, které má firma připraveny pro investice do svého anorganického růstu. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě proklamovaným cílem Continentalu je růst hlavně na asijském trhu, mohlo by se jednat o firmu právě z tohoto regionu. 

Kompletní predikce ke stažení zde zde (489,77 KB)

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

Celý ranní komentář z trhu z 12. 5. v pdf

stáhnout komentář